S obzirom na sve veću količinu štetnog plastičnog otpada u oceanima i morima, Europska komisija predlaže nova pravila na razini EU-a usmjerena na deset plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji čine najveći dio otpada na europskim obalama i u morima te na izgubljen i odbačen ribolovni alat.

Različite mjere za različite proizvode

Nakon uvođenja mjera za rješavanje problema plastičnih vrećica 2015. 72 posto Europljana izjavljuje da su smanjili korištenje plastičnih vrećica (Eurobarometar). EU će svoju pozornost sada usmjeriti na deset jednokratnih plastičnih proizvoda i ribolovni alat koji zajedno čine 70 posto morskog otpada u Europi. Novim pravilima uvodi se sljedeće:

  • zabrana određenih plastičnih proizvoda: u slučajevima u kojima postoje lako dostupne i cjenovno pristupačne alternative, na tržištu će se zabraniti jednokratni plastični proizvodi. Zabrana će se odnositi na plastične štapiće za uši, pribor za jelo, tanjure, slamke, štapiće za miješanje pića i držače za balone. Svi će se ti proizvodi ubuduće morati proizvoditi od održivijih materijala. Jednokratni spremnici za napitke u kojima se koristi plastika bit će dopušteni na tržištu samo ako imaju čepove i poklopce koji se ne skidaju.
  • ciljevi smanjenja upotrebe: države članice morat će smanjiti upotrebu plastičnih spremnika za hranu i čaša za napitke.To mogu učiniti donošenjem nacionalnih ciljeva smanjenja, ponudom alternativnih proizvoda na prodajnim mjestima ili zabranom dijeljenja jednokratnih plastičnih proizvoda bez naplate.
  • obveze za proizvođače: proizvođači će sudjelovati u troškovima gospodarenja otpadom i čišćenja te mjera za jačanje osviještenosti u vezi s korištenjem spremnika za hranu, ambalažnih vrećica i omota (npr. za čips i bombone), spremnika i čaša za napitke, duhanskih proizvoda s filtrima (npr. opušaka), vlažnih maramica, balona i laganih plastičnih vrećica. Industrija će dobiti i poticaje za razvoj manje onečišćujućih alternativa za te proizvode.
  • ciljevi prikupljanja: države članice morat će do 2025. organizirati prikupljanje 90 posto jednokratnih plastičnih boca za napitke, primjerice putem programa povratne naknade.
  • zahtjevi za označavanje: na određenim proizvodima bit će obvezne jasne i standardizirane oznake u kojima se navodi kako proizvod treba odložiti u otpad, kakav negativan utjecaj proizvod ima na okoliš i postoji li u proizvodu plastika. To će se odnositi na higijenske uloške, vlažne maramice i balone.
  • mjere jačanja osviještenosti: države članice morat će osvijestiti potrošače o negativnom učinku bacanja jednokratne plastike i ribolovnog alata te o dostupnim sustavima ponovne uporabe i mogućnostima gospodarenja otpadom za sve navedene proizvode.

Kada je riječ o ribolovnom alatu, koji čini 27 posto ukupnog otpada na obali, Komisija postojeći okvir politika namjerava dopuniti programima odgovornosti proizvođača ribolovnog alata koji sadrži plastiku. Proizvođači plastičnog ribolovnog alata morat će snositi troškove preuzimanja otpada iz lučkih uređaja za prihvat te njegova prijevoza i obrade. Snosit će i troškove mjera za jačanje osviještenosti. Pojedinosti o novim pravilima za ribolovnu opremu.

Kontekst

Današnjom inicijativom ispunjavaju se obveze preuzete u Europskoj strategiji za plastiku o rješavanju problema neučinkovitog i štetnog plastičnog otpada putem zakonodavnih mjera, koju su pozdravili Europski parlament i Vijeće te građani i dionici. Predložene mjere pridonijet će prelasku Europe na kružno gospodarstvo, ostvarivanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja te ispunjavanju EU-ovih obveza povezanih s klimatskim promjenama i ciljevima industrijske politike.

Današnja Direktiva temelji se na postojećim pravilima, kao što su Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji i direktive o otpadu, a dopunjuje mjere poduzete radi suzbijanja onečišćenja mora, npr. u okviru Direktive o lučkim uređajima za prihvat, te predložena ograničenja povezana s mikroplastikom i oksorazgradivom plastikom. Njome se slijedi pristup sličan onome u uspješnoj Direktivi o plastičnim vrećicama iz 2015. koja je pozitivno prihvaćena i brzo rezultirala promjenama u ponašanju potrošača.

Predložena Direktiva rezultirat će ekološkim i gospodarskim koristima. Novim će se mjerama, primjerice:

  • izbjeći emisija 3,4 milijuna tona ekvivalenta CO2
  • izbjeći štete po okoliš koje bi do 2030. rezultirale troškovima od 22 milijarde eura
  • potrošačima po previđanjima uštedjeti 6,5 milijardi eura

Uz nova pravila i ciljeve povezane s otpadom na razini EU-a, donesene ovog mjeseca, nova pravila donose i jasnoću, pravnu sigurnost i ekonomiju razmjera potrebnu poduzećima u EU-u za preuzimanje vodeće uloge na novim tržištima inovativnih višenamjenskih alternativa, novih materijala i bolje osmišljenih proizvoda.

U skladu sa zahtjevima za bolju regulativu, prilikom pripremanja današnjeg prijedloga provedena su savjetovanja s dionicima, otvoreno javno savjetovanje i temeljite procjene učinka. U javnom savjetovanju koje se provodilo od prosinca 2017. do veljače 2018. 95 posto ispitanika složilo se da je rješavanje problema jednokratne plastike ne samo potrebno, već i hitno, dok je 79 posto izjavilo da smatra da te mjere treba poduzeti na razini EU-a ako želimo da budu djelotvorne. 70 posto proizvođača i 80 predstavnika robnih marki također je izjavilo da je potrebno djelovati, i to hitno.72 posto ispitanika smanjilo je korištenje plastičnih vrećica, od čega 38 posto tijekom zadnjih godinu dana.