Većina Europljana kaže da jede ribu jer je zdrava.

Konzumacija ribe je u porastu: 42 posto Europljana najmanje jedanput tjedno kod kuće jede riblje/akvakulturne proizvode. Time se potvrđuje koliko je važno zajamčiti održivu opskrbu ribom na tržištu EU-a. Novim istraživanjem Eurobarometra o izborima potrošača u EU-u glede proizvoda ribarstva i akvakulture otkriva se da građani EU-a prilično redovito jedu plodove mora, iako na učestalost konzumacije ribe utječe njihova udaljenost od mora. „Iz ovog je istraživanja jasnije kako Europljani odabiru plodove mora. Te su nam informacije važne u oblikovanju politika. Potrošačima moramo zajamčiti trajni široki izbor visokokvalitetnih plodova mora. Zbog toga smo odlučni do 2020. ostvariti ciljeve o održivom ribarstvu“, izjavio je povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella.

Kada je riječ o plodovima mora, postoji snažna preferencija prema proizvodima regionalnog, nacionalnog i europskog podrijetla (80 posto). Time se ponovno naglašava važnost razvoja održivog ribarstva i akvakulture u EU-u radi smanjenja ovisnosti o uvozu. 66 posto ispitanika smatra da su informacije na proizvodima jasne i lako razumljive, čime se pokazuje da pravila EU-a o označivanju proizvoda dobro funkcioniraju.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.