Povodom Svjetskog dana borbe protiv raka, koji se obilježava 04. veljače, Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje na razini EU-a o Europskom planu za borbu protiv raka.

Savjetovanje će pomoći da se oblikuje plan, utvrde ključna područja i razmotre buduće mjere.

U Europskoj uniji rak se dijagnosticira kod 3,5 milijuna osoba godišnje. To je ozbiljan zdravstveni problem koji će izravno pogoditi 40 % građana EU-a i znatno utjecati na europske zdravstvene sustave i gospodarstva. Međutim, s obzirom na to da se u čak 40 % slučajeva rak može pripisati uzrocima koji se mogu spriječiti, postoje velike mogućnosti djelovanja i potencijal za smanjenje broja oboljelih u EU-u. Kako je navedeno u političkim smjernicama predsjednice von der Leyen i mandatnom pismu povjerenice za zdravlje i sigurnost hrane Stelle Kyriakides, Komisija će predstaviti europski plan kako bi se smanjila patnja koju ta bolest uzrokuje i pružila potpora državama članicama za poboljšanje nadzora i liječenja raka.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: „Svi imaju prijatelja, kolegu ili rođaka koji je kroz to prošao. Svi smo iskusili isti osjećaj tuge i nemoći. Ali nešto se može učiniti na individualnoj i kolektivnoj razini, razini država članica i Europske unije. Naravno, ne krećemo od nule, ali možemo učiniti znatno više nego što smo dosad činili. Danas, na Svjetski dan borbe protiv raka, zajednički krećemo u ostvarivanje Europskog plana za borbu protiv raka. Zajedno možemo promijeniti stvari: prevencijom i istraživanjem, novom podatkovnom strategijom i jednakim postupanjem u cijeloj Europi.”

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: „Rak na svakog utječe na neki način. Promicanje europskog načina života odnosi se i na vrijednosti, dostojanstvo i sinergije; to je ono na čemu bi se svaka politika u području raka trebala temeljiti. Europski plan za borbu protiv raka novi je veliki pothvat u tom smjeru, kojim započinje novo razdoblje prevencije i liječenja raka. Oblikujmo zajedno Plan borbe protiv raka po mjeri pacijenta, koji će svim oboljelima u Europi i njihovim obiteljima i prijateljima pružiti nadu i životne mogućnosti. Mi tu bitku možemo dobiti!”

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: „Rak je područje u kojem građani EU-a od nas očekuju da poduzmemo odlučne mjere.Europa koja čini više Europa je koja sluša svoje građane, koja mari za njihovo blagostanje.Upravo je to svrha Europskog plana za borbu protiv raka – pomoći europskim građanima, pacijentima i zdravstvenim sustavima.Uspjeh Europskog plana za borbu protiv raka ovisit će o punom angažmanu građana, osoba oboljelih od raka i dionika na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. Pozivam sve da sudjeluju i daju svoj doprinos kako bismo imali što ambiciozniji i učinkovitiji plan. Zajedno možemo promijeniti stvari.”

Europski plan za borbu protiv raka bit će predstavljen do kraja godine i obuhvaćat će mjere za sve ključne faze te bolesti:

  • mjere prevencije: prevencija je najlakši i najučinkovitiji način da se smanji učestalost raka u EU-u. Moguće mjere prevencije uključuju bolji pristup zdravoj prehrani i cjepljenju, mjere za smanjenje okolišnih čimbenika rizika, kao što su onečišćenje i izloženost kemikalijama, istraživanje i informiranje.
  • rano otkrivanje i dijagnoza: moguće mjere za poboljšanje zdravstvenih izgleda ranim dijagnosticiranjem uključuju povećanje ciljne populacije obuhvaćene probirom raka, veću upotrebu digitalnih rješenja i pružanje tehničke podrške državama članicama.
  • liječenje i skrb: moguće mjere za poboljšanje rezultata skrbi za oboljele i liječenja raka uključuju poboljšanje pristupa visokokvalitetnom liječenju i uvođenje novih terapija, mjere za osiguravanje dostupnosti i cjenovne pristupačnosti ključnih lijekova, inovacije i istraživanje.
  • kvaliteta života: moguće mjere za osiguravanje najbolje moguće kvalitete života za osobe oboljele od raka, osobe koje su ga preživjele i njegovatelje uključuju poboljšanje profesionalne reintegracije, sprečavanje diskriminacije, pružanje palijativne skrbi i razmjenu najbolje prakse.

Komisija danas pokreće javno savjetovanje na događanju pod nazivom „Europski plan za borbu protiv raka: učinimo više”, koje se održava u Europskom parlamentu. Događanje će otvoriti predsjednica Komisije Ursula von der Leyen, a na njemu će se okupiti građani, osobe oboljele od raka i osobe koje su preživjele rak kako bi podijelili osobna iskustva te razni dionici, od političkih čelnika do zdravstvenih radnika i nevladinih organizacija.

Sljedeći koraci

Cilj je javnog savjetovanja omogućiti građanima i dionicima iz EU-a da izraze svoje mišljenje o najboljim načinima za rješavanje tog problema u EU-u. Rezultati javnog savjetovanja bit će uključeni u nacrt Europskog plana za borbu protiv raka i pomoći da se utvrde područja i opseg budućeg djelovanja. Savjetovanje će trajati dvanaest tjedana. Uz javno savjetovanje Komisija danas pokreće i savjetovanje o programu plana, koje će trajati četiri tjedna.

Do srpnja će se s državama članicama raspravljati o određenim elementima plana i održavati ciljana savjetovanja s dionicima. Europski plan za borbu protiv raka bit će predstavljen do kraja godine.

Kontekst

Borba protiv raka od ključne je važnosti za budućnost Europe. U EU-u se svakih devet sekundi dijagnosticira novi slučaj oboljenja od raka. Rak je drugi po važnosti uzrok smrti nakon kardiovaskularnih bolesti. Osim toga, učestalost raka ogromno je opterećenje za zdravstveni i socijalni sustav i državni proračun, a negativno utječe i na gospodarsku produktivnost i rast, među ostalim zbog učinka na zdravlje radne snage u EU-u. Riječ je o složenoj bolesti na čiji nastanak utječu mnogobrojni čimbenici, među ostalim genetska predispozicija, utjecaj okoliša i način života te infektivni agensi. Ako se ništa ne poduzme, do 2035. bi se broj oboljelih mogao udvostručiti i postati glavni uzrok smrti u Europskoj uniji. Međutim, 40 % svih slučajeva oboljenja od raka može se spriječiti ako se primijene preporuke za smanjenje rizika navedene u Europskom kodeksu protiv raka.

Više informacija

Javno savjetovanje o Europskom planu za borbu protiv raka

Savjetovanje o programu Europskog plana za borbu protiv raka

Pitanja i odgovori

Informativni članak „Zašto je potreban plan EU-a za borbu protiv raka

Informativni članak „Istraživanjem protiv raka

Politika u području raka

Uvodno događanje

Europski informacijski sustav o raku

Stanje zdravlja u EU-u

Europski kodeks protiv raka

Videozapis o liječenju raka

Speech by President von der Leyen