Zahvaljujući financijskoj potpori Savjetodavnog centra u okviru Plana ulaganja za Europu, HBOR će ojačati svoj kapacitet za pružanje tehničke pomoći i savjetodavnih usluga s ciljem povećanja aktivnosti ulaganja u prioritetne sektore hrvatskog gospodarstva.

HBOR će identificirati niz projekata kojima je potrebna savjetodavna podrška te pomoći hrvatskim JLPRS-ovima u pripremi i provedbi pilot projekata, poticanju ulaganja i rasta u nedovoljno razvijenim područjima.

Sredstvima Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (EIAH – Savjetodavni centar) u okviru Plana ulaganja za Europu, HBOR će podržati investicijske projekte u prioritetnim sektorima zaštite okoliša i socijalne infrastrukture

  • HBOR će podržati širok spektar projekata koje promoviraju jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave (JLPRS), s posebnim naglaskom na nedovoljno razvijene regije u svrhu povećanja kvalitete i opsega ulaganja javnog sektora u Hrvatskoj
  • EIB-ova potpora temelji se na rezultatima prethodnog savjetovanja koje je provedeno u suradnji s HBOR-om u okviru zadaće Savjetodavnog centra

Europska investicijska banka (EIB) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisale su danas sporazum o podršci HBOR-u za uspostavljanje vlastitih savjetodavnih službi i jačanje kapaciteta za podršku ulaganjima u ključne sektore hrvatskog gospodarstva, poput zaštite okoliša, učinkovitog korištenja resursa, kružnog gospodarstva, pametnih gradova i socijalne infrastrukture.

Europski povjerenik za ekonomiju, Paolo Gentiloni, izjavio je: “Zahvaljujući bespovratnoj pomoći Savjetodavnog centra u okviru Plana ulaganja za Europu, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) će izgraditi svoje vlastite savjetodavne usluge kako bi pomogla lokalnim i regionalnim vlastima u pripremi i provedbi projekata u ključnim sektorima poput kružnog gospodarstva, pametnih gradova te socijalne infrastrukture. Projekt pokazuje prednosti prilagođene savjetodavne podrške i tehničke pomoći za povećanje učinkovitosti ulaganja javnog sektora u korist građana diljem Hrvatske.”

Dario Scannapieco, potpredsjednik EIB-a zadužen za aktivnosti EIB-a u Hrvatskoj, izjavio je: “S ponosom podržavamo HBOR, našeg lokalnog partnera, u njegovim naporima za poticanje zelenog i održivog rasta u Hrvatskoj. Nakon pandemije, sada je još važnije staviti na raspolaganje naše znanje i iskustvo lokalnim partnerima kako bismo im pomogli u postizanju održivog oporavka kroz savjetovanje u pripremi kvalitetnih projekata za financiranje koje nude naše dvije institucije te europski fondovi dostupni u novom Višegodišnjem financijskom okviru.”

Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a, izjavila je: “: „Glavni nam je cilj povećati kvalitetu i volumen održivih investicija javnog sektora u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijeti uravnoteženom društvenom i gospodarskom regionalnom razvoju, što je jedan od strateških ciljeva našeg poslovanja. Pružanjem podrške klijentima iz javnog sektora u razvoju i strukturiranju investicije te pripremi potrebne dokumentacije povećat ćemo uspješnost njihove realizacije i mogućnost financiranja kroz korištenje sredstava fondova Europske unije.“

Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za razdoblje 2020. – 2024. identificira pet strateških ciljeva, od kojih je jedan poticanje ekonomski i socijalno uravnoteženoga i održivoga regionalnog, ruralnog i urbanog razvoja Republike Hrvatske. Savjetodavna podrška HBOR-a bit će vodič hrvatskim općinama, gradovima i županijama za učinkovito korištenje dostupnih financijskih sredstava EU-a i izvora financiranja za projekte koji doprinose društvenom i gospodarstvom razvoju zemlje. HBOR će također  organizirati razne aktivnosti za podizanje svijesti i poslovni razvoj kako bi informirao lokalne vlasti o postojanju novog mehanizma savjetodavne potpore, kao i o određenim temama vezanim za strukturiranje i pripremu projekata.

Ovaj se sporazum temelji na savjetodavnoj i tehničkoj pomoći koju je EIB već pružao javnim i privatnim nositeljima projekata u Hrvatskoj u području energetske učinkovitosti, poljoprivrede, pametnih gradova, održive infrastrukture i institucionalnih kapaciteta.