Europska komisija ispunjava obećanje o donošenju prijedloga o europskom stupu socijalnih prava.

U okviru tog stupa utvrđeno je 20 ključnih načela i prava kojima će se podupirati pravedna tržištâ rada i sustavi socijalne skrbi i njihovo dobro funkcioniranje. Stup je osmišljen kao kompas pri ponovnoj uspostavi pozitivne konvergencije radi stvaranja boljih radnih i životnih uvjeta u Europi. Prvenstveno je usmjeren na europodručje, ali primjenjuje se na sve države članice EU-a koje u njemu žele sudjelovati.

Stup je pripremila Komisija pod vodstvom potpredsjednika Dombrovskisa i povjerenice Thyssen uz blisko savjetovanje s dionicima na svim razinama. Njime se učvršćuju prava koja već postoje u EU-ovoj i međunarodnoj pravnoj stečevini te se ona nadopunjuju kako bi se uzele u obzir nove okolnosti. Temelj za načela i prava utvrđene stupom čine sljedeće tri kategorije:

– jednake mogućnosti i pristup tržištu rada,

pravedni radni uvjeti te

socijalna zaštita i uključenost.

Kontekst

U EU-u postoje najnapredniji sustavi socijalne skrbi na svijetu te mnoštvo najboljih praksi i socijalnih inovacija, ali se moramo suočiti s dosad nezabilježenim socijalnim izazovima i prilagoditi im se. Unatoč poboljšanju gospodarskih i socijalnih uvjeta u cijeloj Europi i rekordnoj zaposlenosti, posljedice krize iz prošlog desetljeća i dalje su dalekosežne, od dugoročne nezaposlenosti i nezaposlenosti mladih do rizika od siromaštva u mnogim dijelovima Europe. Istodobno, svijet rada i naša društva brzo se mijenjaju, a globalizacija, digitalna revolucija, promjena radnih modela i demografski razvoj donose nove prilike i nove izazove. Sve razine tijela javne vlasti, socijalni partneri i civilno društvo dijele odgovornost i interes za rad na uspješnijoj Europi otpornijoj na buduće izazove, u kojoj će se istodobno ostvarivati gospodarski i socijalni razvoj.

Socijalna Europa od samog je početka jedan od prioriteta Junckerove Komisije, što se odražava i u njezinim Političkim smjernicama iz srpnja 2014. U rujnu 2015. u svojem prvom govoru o stanju Unije predsjednik Juncker rekao je: Moramo predanije raditi na uspostavi pravednog i istinski paneuropskog tržišta rada. (…) U okviru tih mjera želja mi je uspostaviti europski stup socijalnih prava kojim će se u obzir uzeti promjene s kojima se suočavaju europska društva i tržište rada.

Od te najave Komisija je aktivno radila s državama članicama, institucijama EU-a, socijalnim partnerima, civilnim društvom i građanima na sadržaju i ulozi stupa. Komisija je u ožujku 2016. predstavila preliminarni nacrt europskog stupa socijalnih prava i započela opširno javno savjetovanje radi prikupljanja povratnih informacija koje je zaključeno u siječnju 2017. konferencijom na visokoj razini.

Nadovezujući se na informacije prikupljene tijekom savjetovanja Komisija sada iznosi prijedlog europskog stupa socijalnih prava kojim se želi osigurati nova i učinkovitija prava građanima. Kao inspiracija za izradu stupa izravno je poslužilo mnoštvo praksi diljem Europe, a temelj mu je stabilna pravna stečevina koja postoji na razini EU-a i međunarodnoj razini.

Više informacija pročitajte na donjim poveznicama