airport-519020_640Nakon tri godine pregovora države članice EU-a donijele su Direktivu o konzularnoj zaštiti europskih građana koji žive ili putuju izvan EU-a. Dogovorom postignutim u Vijeću pojašnjava se kada i kako građani EU-a koji se zateknu u problemima u nekoj zemlji izvan EU-a mogu ostvariti pravo na pomoć veleposlanstava ili konzulata drugih država članica EU-a. Cilj je olakšati suradnju konzularnih tijela i ojačati pravo građana EU-a na konzularnu zaštitu. “Ova je Direktiva važan korak u konzularnoj suradnji unutar Europske unije. U skladu s Lisabonskim ugovorom, cilj joj je svakom građaninu EU-a zajamčiti pravo na konzularnu i diplomatsku zaštitu u trećim zemljama u kojima država članica čiji je državljanin nema diplomatsko predstavništvo. Europska služba za vanjsko djelovanje i delegacije Europske unije aktivno će surađivati s veleposlanstvima i konzulatima država članica kako bi pridonijeli ostvarenju tog cilja“, izjavila je Federica Mogherini, visoka predstavnica Europske službe za vanjsko djelovanje i potpredsjednica Europske komisije. “Danas donesenom Direktivom jača se pravo građana na ravnopravnu konzularnu zaštitu te se pridonosi povećanju europske solidarnosti u trećim zemljama“, izjavila je Věra Jourová, povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova.

Objavljeno je i priopćenje za medije.

Photocredit: Pixabay