Ured za udruge Vlade RH u svojstvu Nacionalne kontakt točke, predstavit će u Čakovcu mogućnosti financiranja za neprofitni i javni sektor u financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV).

Predstavljanje će se održati u utorak  17. svibnja 2022. godine od 10 do 11:30 sati u zgradi Scheier (Ul. Matice hrvatske 2, Čakovec).

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju, promicanju građanske participacije i zajedničke europske povijesti. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru.

U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline: 1) Vrijednosti Unije; 2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; 3) Uključenost i sudjelovanje građana; 4) Daphne – borba protiv svih oblika nasilja. 

Ured za udruge Vlade RH djeluje kao nacionalna kontakt točka CERV programa, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje njegove vidljivosti u Republici Hrvatskoj te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata. 

Događanje se održava u suradnji s Europe Direct Čakovec i Međimurskom županijom.

Program događanja nalazi se u privitku. Sudjelovanje na događanju moguće je isključivo uz prijavu popunjavanjem PRIJAVNICE (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM6LpdMMkXwZOmlpHvtkxU6qJ0OUYw9aR0PoRKvEk_xFtJyw/viewform)

U slučaju naknadne nemogućnosti dolaska, molimo vas da nas o tome obavijestite na cerv@udruge.vlada.hr

Nadamo se da ćete nam se pridružiti u Čakovcu!