how-it-works_hr

Internet stranica access2finance.eu bit će vam od koristi prilikom prijavljivanja na natječaje za financiranje koje podupire Europska unija. Za pristup financiranju EU-a, odaberite svoju zemlju kako biste pronašli banke ili fondove poduzetničkog kapitala koji osiguravaju financiranje koje podupire EU.

Europska unija podupire poduzetnike i poduzeća širokim rasponom programa EU-a u okviru kojih se financiranje osigurava preko lokalnih financijskih institucija. EU podupire više od 200 000 poduzeća.

Tko se može prijaviti za financiranje iz sredstava EU-a?

Sredstva su dostupna novoosnovanim poduzećima, poduzetnicima i poduzećima svih veličina iz svih sektora. Dostupan je širok raspon financiranja: Zajmovi, jamstva, financiranje vlasničkim kapitalom i drugo.

Kako to funkcionira

Odluke o financiranju iz sredstava EU-a donose lokalne financijske institucije kao što su banke, jamstvena društva ili ulagatelji u vlasnički kapital. Lokalne financijske institucije osiguravaju dodatna sredstva za poduzeća zahvaljujući potpori EU-a.

Točne uvjete financiranja (iznos, trajanje, kamatne stope i naknade) određuju financijske institucije. O tome možete dobiti podrobnije informacije u više od 1000 financijskih institucija.

Vaše pravo na povratne informacije o kreditu

Od kreditnih institucija imate pravo dobiti povratne informacije o njihovoj odluci o kreditu. To vam može pomoći u razumijevanju vaše financijske situacije te povećati izglede da u budućnosti dobijete financiranje. Iskoristite svoje pravo i pozovite se na članak 431. Uredbe Europske unije o kapitalnim zahtjevima iz 2013.

Za pomoć lokalnim poduzećima stoji na usluzi Europska poduzetnička mreža. Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima iz Europske poduzetničke mreže. Nama najbliža EEP je u Varaždinu u TEHNOLOŠKOM PARKU VARAŽDIN d.o.o. ZA INKUBACIJU INOVATIVNIH TEHNOLOGIJSKIH PODUZEĆA.