Novim će se programom omogućiti najmanje 350 000 mladih Europljana da pruže potporu potrebitim zajednicama u razdoblju od 2021. do 2027. u okviru volontiranja, pripravništva i radnih angažmana.

Na temelju prihvaćenog Prijedloga konsolidirana je uloga Europskih snaga solidarnosti u sljedećem proračunskom razdoblju.

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021.–2027. Komisija je predložila novi program za Europske snage solidarnosti nakon 2020. uz proračun od 1,26 milijardi EUR kako bi se unaprijedile mogućnosti koje taj program nudi.
Novim će se programom omogućiti najmanje 350 000 mladih Europljana da pruže potporu potrebitim zajednicama u razdoblju od 2021. do 2027. u okviru volontiranja, pripravništva i radnih angažmana. Na temelju danas prihvaćenog Prijedloga konsolidirana je uloga Europskih snaga solidarnosti u sljedećem proračunskom razdoblju.
Povjerenik za proračun i ljudske resurse Günther H. Oettinger izjavio je: Solidarnost je jedna od ključnih vrijednosti u Europskoj uniji, a uspjeh Europskih snaga solidarnosti pokazuje da postoji snažna potreba mladih da sudjeluju u aktivnostima solidarnosti.Zato moramo znatno povećati financijska sredstva za Europske snage solidarnosti u sljedećem proračunu EU-a.

Tibor Navracsics, povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, rekao je: Ovim Prijedlogom Europska komisija potvrdila je svoju predanost jačanju solidarnosti i osnaživanju mladih. Poduzimamo sve mjere kako bi se omogućilo da se Europske snage solidarnosti pretvore u široku zajednicu ljudi i organizacija koje su spremne pomoći potrebitima diljem našeg kontinenta i šire, čime se pomaže u izgradnji otpornih i povezanih društava. S druge strane, mladi će steći vještine, nova prijateljstva i snažan osjećaj europskog identiteta.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Oslanjajući se na dosadašnja iskustva, ovim se Prijedlogom pružaju uključiviji i fleksibilniji pristup i u konačnici veća sloboda izbora za sudionike, bez obzira na to zanimaju li ih volonterske aktivnosti ili radni angažmani.
Novi program temelji se na postignućima Europskih snaga solidarnosti u prvim godinama njihova postojanja te se njime uspostavlja jedinstvena ulazna točka za mlade koji žele iskazati svoju solidarnost.