Europska komisija danas je Vijeću uputila preporuku za otvaranje pregovora o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ova se preporuka temelji na postojećim smjernicama i zaključcima Europskog vijeća, kao i na političkoj izjavi EU-a i Ujedinjene Kraljevine sklopljenoj u listopadu 2019.

Buduće partnerstvo EU-a i Ujedinjene Kraljevine

Preporuka uključuje sveobuhvatne pregovaračke smjernice kojima se definiraju područje primjene i uvjeti budućeg partnerstva koje Europska unija predviđa s Ujedinjenom Kraljevinom.

Te smjernice obuhvaćaju sva područja od interesa za pregovore, uključujući trgovinsku i gospodarsku suradnju, izvršavanje zakonodavstva i pravosudnu suradnju u kaznenim predmetima, vanjsku politiku, sigurnost i obranu, sudjelovanje u programima Unije i druga tematska područja suradnje.

Posebno poglavlje o upravljanju sadržava nacrt općeg okvira upravljanja kojim su obuhvaćena sva područja gospodarske i sigurnosne suradnje. Vijeće mora donijeti nacrt pregovaračkih smjernica kojima će Komisiju službeno ovlastiti za otvaranje pregovora kao pregovarača Unije.

VIŠE: Priopćenje za tisak