Europska komisija zatražila je od Hrvatske, Cipra, Estonije, Poljske, Rumunjske i Slovenije da u potpunosti primijene nova pravila EU-a o reviziji.

U Direktivi o reviziji (Direktiva 2014/56/EU o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja) utvrđuju se uvjeti za izdavanje odobrenja i registraciju osoba koje obavljaju zakonske revizije. U njoj se utvrđuju i pravila za neovisnost, objektivnost i profesionalnu etiku koja se odnose na te osobe i okvir za njihov javni nadzor. Izmjenjujući prethodnu Direktivu o revizijama (Direktiva 2006/43/EZ), nova pravila omogućuju veću transparentnost i predvidljivost zahtjeva koji se odnose na osobe koje obavljaju revizije. Izmjenama se dodatno jačaju neovisnost i objektivnost osoba koje obavljaju revizije.

Države članice morale su prenijeti ta pravila u nacionalno zakonodavstvo do 17. lipnja 2016. Budući da su propustile izvorni rok, navedenim državama članicama poslane su službene opomene krajem srpnja 2016. Na te su opomene odgovorile obvezujući se da će uskoro donijeti novo zakonodavstvo. Budući da to nisu učinile, današnji je zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Ako Hrvatska, Cipar, Estonija, Poljska, Rumunjska i Slovenija ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmeti protiv njih mogu se uputiti Sudu EU-a.

Osim zbog neprimjene pravila o reviziji Europska komisija odlučila je uputiti Hrvatsku, Nizozemsku, Portugal i Švedsku Sudu Europske unije zbog neispravnog prenošenja propisa EU-a o vozačkim dozvolama (Direktiva 2006/126/EZ).

Komisija je utvrdila nekoliko nedostataka u prenošenju Direktive uključujući: nepravilno prenošenje usklađenih razdoblja valjanosti dozvola u Nizozemskoj, propust Portugala da osigura da jedna osoba ima samo jednu dozvolu te propust Švedske da pravilno prenese uvjete o zdravstvenoj podobnosti, posebno za vozače ovisne o alkoholu. Uz to, Europska komisija odlučila je Sudu uputiti Hrvatsku zbog nepovezivanja s mrežom vozačkih dozvola EU-a („RESPER”) kako se zahtijeva Direktivom 2006/126/EZ. Mrežom RESPER olakšava se međusobna suradnja država članica i osigurava da se dozvole izdaju u skladu s propisima EU-a. Razmjena informacija putem te mreže trebala je započeti 19. siječnja 2013. Komisija je u listopadu 2015. pokrenula spomenute postupke zbog povrede prava slanjem obrazloženog mišljenja predmetnim državama članicama u lipnju 2016. Budući da one još uvijek nisu ispunile svoje obveze u skladu s Direktivom 2006/126/EZ, Komisija je odlučila uputiti te predmete Sudu. Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za tisak.

Detaljnije informacije dostupne su OVDJE.