Komisija pozdravlja politički dogovor Europskog parlamenta i država članica EU-a o sprječavanju nezakonite trgovine kulturnim dobrima, posebice kad se njome pridonosi financiranju terorizma.

Današnji je dogovor važan korak u ostvarivanju Komisijina akcijskog plana za jačanje borbe protiv financiranja terorizma. Zahvaljujući dogovorenim pravilima države članice moći će suzbiti nezakonitu trgovinu kulturnim dobrima koja se uvoze u EU iz zemalja izvan EU-a.

Nakon što su Parlament i Vijeće postigli privremeni dogovor o tim pravilima prošlog tjedna u Strasbourgu, službeno zeleno svjetlo danas su popodne dali stalni predstavnici pri EU-u na sastanku u Bruxellesu.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, podržao je taj politički dogovor: Nova pravila koja su danas dogovorena pomoći će nam u borbi protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima, koja se često upotrebljava za financiranje terorizma i organiziranog kriminala. Neprihvatljivo je da teroristi kradu kulturna dobra iz osjetljivih dijelova svijeta i nezakonito ih prodaju kako bi financirali terorističke napade na europske građane. Ta se prijetnja mora iskorijeniti.

EU već zabranjuje uvoz kulturnih dobara iz Iraka i Sirije, ali ne postoji opći okvir EU-a za uvoz kulturnih dobara iz drugih zemalja. Taj nedostatak uređenosti iskorištavaju beskrupulozni izvoznici i uvoznici koji zaobilaze zabrane izvozom robe u EU iz neke druge zemlje izvan EU-a. Zajedničkim pravilima EU-a osigurat će se dosljedno postupanje prema uvozu kulturnih dobara uzduž vanjskih granica Unije. Spriječit će se unos nezakonito stečenih kulturnih dobara u EU te izravna šteta za kulturnu, povijesnu i arheološku baštinu zemlje njihova porijekla.

Sljedeće mjere otežat će uvoz nezakonitih kulturnih dobara:

– carinska će tijela imati i ovlast zaplijeniti i zadržati dobra ako se ne može dokazati da su zakonito izvezena.

– nova EU-ova zajednička definicija „kulturnih dobara” pri uvozu, koja obuhvaća širok raspon predmeta, uključujući arheološke nalaze, ostatke povijesnih spomenika, rukopise i rijetke knjige, umjetnička djela, zbirke i antikvitete. Nova će se pravila primjenjivati na kulturna dobra za koja se pokazalo da su najrizičnija

– uvođenje novog sustava dozvola za uvoz arheoloških predmeta i dijelova rastavljenih spomenika. Uvoznici će morati dobiti uvozne dozvole od nadležnih tijela za kulturu u EU-u prije uvoza tih dobara u Uniju

– za manje osjetljive kategorije kulturnih dobara uvoznici sad moraju primjenjivati veći stupanj kontrole pri kupnji predmeta jer će morati carini podnijeti potpisanu izjavu da su dobra zakonito izvezena iz treće zemlje

Države članice EU-a imat će obvezu osigurati učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće kazne za one koji ne poštuju pravila, a posebno za osobe koje daju lažne izjave ili pružaju netočne informacije.

Ta privremeno dogovorena pravila još su relevantnija s obzirom na ovogodišnje obilježavanje Europske godine kulturne baštine 2018. i 50. godišnjice carinske unije EU-a. Jednako tako, zaštita kulturne baštine definirana je kao jedan od ključnih ciljeva u Zajedničkoj komunikaciji „Ususret Strategiji EU-a za međunarodne kulturne odnose”.

Sljedeći koraci

Europski parlament i Vijeće EU-a moraju službeno potvrditi privremeni dogovor. Bit će potreban i daljnji tehnički rad na donošenju potrebnih provedbenih mjera u kojima će se utvrditi detalji postupka.

Kontekst

Sigurnost je politički prioritet od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije od 12. rujna 2018.

Europski program sigurnosti vodič je Komisijina rada u tom području u kojem se utvrđuju glavne mjere za osiguravanje učinkovitog odgovora EU-a na sigurnosne i terorističke prijetnje u Europskoj uniji, uključujući suzbijanje financiranja terorizma. Planovi za nove mjere suzbijanja nezakonite trgovine kulturnim dobrima prvotno su utvrđeni u tom programu i popratnom akcijskom planu iz 2016. za jačanje borbe protiv financiranja terorizma.

U veljači 2016. države članice EU-a podsjetile su na važnost hitnog jačanja borbe protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima te su zatražile od Komisije da što prije predloži zakonodavne mjere u vezi s tim pitanjem.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori o novom prijedlogu za borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Internetska stranica GU TAXUD o novom prijedlogu za borbu protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima

Više informacija o Europskoj godini kulturne baštine