SELFIE je besplatan, jednostavan i prilagodljiv alat koji školama pomaže da procijene svoj položaj s obzirom na učenje u digitalnom dobu.

Alat SELFIE temelji se na okviru Europske komisije za promicanje učenja u obrazovnim ustanovama prilagođenog digitalnom dobu. Razvijen je u bliskoj suradnji s timom stručnjaka iz škola, ministarstava obrazovanja i znanstvenih instituta iz cijele Europe. Među partnerskim su institucijama Europska zaklada za osposobljavanje, Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) i UNESCO-ov Institut za informacijske tehnologije u obrazovanju.

SELFIE (eng. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) alat je osmišljen kako bi se školama pomoglo da uključe digitalne tehnologije u poučavanje, učenje i vrednovanje učenika. Služi utvrđivanju područja koja dobro funkcioniraju i onih u kojima su potrebna poboljšanja te pomaže u određivanju prioriteta. Alat je trenutačno dostupan na 24 službena jezika Europske unije, a s vremenom će se dodati još jezika.

Alatom SELFIE anonimno se prikupljaju stajališta učenika, nastavnika i rukovoditelja škole o tome kako se tehnologija upotrebljava u njihovoj školi. To se čini putem kratkih izjava i pitanja te jednostavne ljestvice slaganja s ocjenama od 1 do 5. Izjave se odnose na područja kao što su rukovodstvo, infrastruktura, stručno usavršavanje nastavnika i digitalne kompetencije učenika.

Za postupak samovrednovanja potrebno je oko 30 minuta. Pitanja su prilagođena svakoj skupini. Na primjer, učenicima se postavljaju pitanja o njihovim iskustvima u pogledu učenja, nastavnici promišljaju o praksama stručnog usavršavanja i poučavanja, a rukovoditelji škole izjašnjavaju se o izradi planova i ukupnoj strategiji.

Na temelju tih informacija alat generira izvješće – sliku („SELFIE” :-)) jačih i slabijih strana škole u kontekstu upotrebe digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje. Što je više sudionika iz pojedine škole, to će točnija biti slika škole u alatu SELFIE.

Rezultati i saznanja dobivena u okviru alata SELFIE namijenjeni su samo vašoj školi i ne dijele se s drugima, osim ako to želite.

Nalazi će vam dati uvid u situaciju i služiti kao polazište za pokretanje rasprave o upotrebi tehnologije i izradu akcijskog plana za vašu školu. Alat SELFIE zatim se može upotrijebiti u kasnijoj fazi kako bi se ocijenio napredak i prilagodio akcijski plan.

Više informacija:

SELFIE