U povodu Međunarodnog dana šuma Komisija je danas objavila nove smjernicekako bi se omogućilo bolje razumijevanje kopnenih praksi za sprečavanje šumskih požara i učinkovit odgovor.

U smjernicama se navode potencijalne preventivne mjere u okviru upravljanja, planiranja i gospodarenja šumama te se opisuje kako države članice EU-a mogu surađivati i dobiti sredstva EU-a za povećanje otpornosti na šumske požare.

Šume su važne za bioraznolikost i regulaciju klime i vode, kao izvor hrane, lijekova i materijala, za sekvestraciju i skladištenje ugljika, stabilizaciju tla te pročišćavanje zraka i vode. Moramo zaštiti i obnoviti šume te njima upravljati na održiv način jer su one važne za naš život i egzistenciju.

Posljednjih se godina povećao utjecaj šumskih požara na ljude i prirodu. U novim smjernicama razmatraju se međusobno povezani faktori koji su doveli do tog povećanja te se daje pregled postojećih načela i iskustava u upravljanju krajobrazima, šumama i šumskim područjima koji mogu spasiti živote.

europskom zelenom planu najavljena je nova strategija EU-a za šume za 2021. kojom će se osigurati učinkovito pošumljavanje te očuvanje i obnova šuma u Europi, što će pak doprinijeti smanjenju učestalosti i razmjera šumskih požara. I Strategijom EU-a za bioraznolikost do 2030.želi se pomoći da EU i njegove države članice budu dobro opremljeni za sprečavanje velikih šumskih požara i odgovor na te požare, koji ozbiljno narušavaju bioraznolikost šuma. U novoj strategiji EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama naglašava se potreba za jačanjem otpornosti šuma pa ona uključuje nekoliko mjera za potporu tom cilju. Klimatske promjene već izravno i neizravno štete europskim šumama jer dolazi do požara, suša i nezapamćene najezde potkornjaka. Izgledno je da će te posljedice u budućnosti biti još izraženije.

Rizici od šumskih požara mogu se uspješno umanjiti boljim upravljanjem i planiranjem uporabe zemljišta. Potrebno je poboljšati upravljanje zemljištem kako bi struktura, sastav i upotreba šuma, šumskih područja i drugih vegetacijom prekrivenih područja bili otporni na šumske požare. Građane usto treba informirati i obrazovati o šumskim požarima. Komisija osigurava financijska sredstva za takve obrazovne mjere i olakšava suradnju i koordinaciju zajedničkih odgovora.

Zajednički istraživački centar Komisije izradio je profile zemalja u okviru Globalnog informacijskog sustava za šumske požare za potporu upravljanju šumskim požarima i smanjenju rizika od katastrofa na globalnoj razini, a posebno u Latinskoj Americi i na Karibima. Izrada profila dio je sveobuhvatnog pristupa EU-a za potporu očuvanju i održivom razvoju amazonskih šuma. Tom je regionalnom prioritetu trenutačno posvećeno više od 50 programa EU-a, a novim proračunom za globalnu Europu obuhvatit će se i posebna strategija za Amazonu, u koordinaciji s državama članicama EU-a.

Reakcije članova Kolegija

Izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan Frans Timmermans izjavio je: Stabla su naši saveznici u borbi protiv klimatske krize i krize bioraznolikosti. Ona pomažu u pročišćavanju zraka, hlade gradove i vežu CO2. Ljudi vrše ogroman pritisak na svjetske šume, a šumski požari dodatna su prijetnja. S obzirom na to da je rizik od šumskih požara izraženiji zbog porasta temperatura i sve češćih suša, od presudne su važnosti snažnija zaštita šuma, bolja prevencija i brži odgovor.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: U šumskim ekosustavima živi 80 % svjetskih kopnenih biljaka i životinja, a njihovo uništavanje sve nas dovodi u opasnost. Šumski požari sve su veća prijetnja šumama i ljudima, koju najbolje možemo suzbiti prevencijom i suradnjom. Uvjeren sam da će ove smjernice omogućiti učinkovitiji odgovor uz velike koristi za ljude i prirodu o kojoj ovisimo.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Šumski požari mogu imati katastrofalne posljedice za okoliš i ljude. Profili zemalja koje je izradio Zajednički istraživački centar olakšat će procjenu rizika i doprinijeti ublažavanju opasnosti te pokazati kako znanost može pomoći u poboljšanju i zaštiti života i našeg planeta.

Povjerenik za upravljanje kriznim situacijama Janez Lenarčič rekao je: Požari u Amazoniji i svijetu posljednjih su godina bili iznimno razorni. Globalni informacijski sustav za šumske požare stoga je važan za pružanje informacija o opasnostima od požara i opožarenim područjima u cijelom svijetu. Alati za praćenje kao što je Globalni informacijski sustav za šumske požare pomažu Komisiji da raspolaže svim informacijama koje su joj potrebne za koordinaciju odgovora EU-a te za zaštitu života, egzistencije i okoliša.

Povjerenica za međunarodna partnerstva Jutta Urpilainen izjavila je: Spremni smo surađivati s našim partnerima radi učinkovitije prevencije šumskih požara. Razmjenjivat ćemo znanje o tehnikama održivog upravljanja šumama prilagođenima lokalnim potrebama te obnavljati šume. Svjetske šume neophodne su za bioraznolikost, klimu i ljude. Moramo poštovati i štititi ekosustave koji nam toliko toga omogućuju, čak i radna mjesta i sredstva za život. Zelenim planom nastojimo osigurati očuvanje zdravih šuma za buduće generacije.

Kontekst

Posljednjih godina šumski požari imaju snažan utjecaj na prirodni kapital i gospodarstvo Europe i na njezine stanovnike, bez obzira o kojem je dijelu kontinenta riječ. Uzroci tih novijih trendova složeni su i uključuju klimatske promjene, promjene u upravljanju zemljištem, društvene obrasce kao što su napuštanje ruralnih područja i širenje gradova, promjene kulturnih tradicija i obrazaca ponašanja u slobodno vrijeme, kao i neoptimalne politike upravljanja požarima.

Novi scenariji globalnih klimatskih promjena pokazuju da bi moglo doći do porasta takozvanih katastrofalnih požara, tj. šumskih požara koji su presnažni da bi se mogli ugasiti. S obzirom na te zabrinjavajuće trendove, veću pozornost trebalo bi posvetiti kopnenim praksama sprečavanja požara u okviru integriranog upravljanja požarima.

Profili zemalja koje je izradio Zajednički istraživački centar sadržavaju informacije o geografskoj rasprostranjenosti šumskih požara, opožarenim područjima i emisijama te procjene režima šumskih požara i utjecaja na razini zemalja i nižim razinama za cijeli svijet. Omogućuju globalnu procjenu rizika od požara i ublažavanje učinaka šumskih požara na degradaciju zemljišta, krčenje šuma ili emisije iz izgaranja biomase. Globalni informacijski sustav za šumske požare temelji se na Europskom informacijskom sustavu za šumske požare programa Copernicus a dalje se razvija uz pomoć Skupine za promatranje Zemlje i američke NASA-e, u bliskoj suradnji s Ujedinjenim narodima. Usluge tog sustava ujedno doprinose postizanju UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

Više informacija

Javno savjetovanje o novoj strategiji EU-a za šume

Internetske stranicepretraživanje dostupnih prijevoda na prethodnoj povezniciEN••• EU-a o šumama

Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije

Europski informacijski sustav za šumske požare.

Copernicus(link is external)

Videozapisi i fotografije šuma