U srijedu 14. rujna 2016. predsjednik Europske komisije, g Jean-Claude Juncker, održat će govor o stanju Europske unije u plenarnoj dvorani Europskog parlamenta s početkom u 9 sati.
Predsjednik Juncker osvrnut će se na postignuća u proteklih godinu dana, predstavit će prioritete za nadolazeću godinu te će objasniti na koji će način Europska komisija reagirati na najveće izazove s kojima se suočava Europska unija.

Govor o stanju Europske unije tradicionalno označava početak dijaloga s Europskim parlamentom i Vijećem Europske unije kako bi se pripremio Radni program Komisije za 2017. Nakon govora uslijedit će plenarna rasprava.

Ovim putem pozivamo vas da pratite izravan prijenos.

Pratite raspravu uživo na blogu europa.eu/!QT67DC i putem Twittera #SOTEU

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2

Facebook: SOTEU event page | Newsfeed | complete the Facebook poll