„Institucije EU-a moraju surađivati kako bi vratile povjerenje naših građana. U svemu što činimo moramo biti otvoreniji. Današnji prijedlozi o obveznom registru transparentnosti koji obuhvaća Parlament, Vijeće i Komisija važan su korak u pravom smjeru. Građani imaju pravo znati tko pokušava utjecati na zakonodavstvo EU-a. Predlažemo jednostavno pravilo: nema sastanaka s donositeljima odluka bez prethodnog upisa u registar. Javnost će putem registra vidjeti tko lobira, koga predstavljaju i koliko troše.”

Europska komisija danas je predložila obvezni registar transparentnosti koji će obuhvatiti sve tri institucije EU-a – Europski parlament, Vijeće i Komisiju i time ispunjava ključnu obvezu o transparentnosti koju je preuzela Junckerova komisija.

Komisija je već pružila dobar primjer kad je sastanke s donositeljima odluka uvjetovala javnim upisom zastupnikâ interesâ u registar transparentnosti. Danas pozivamo Europski parlament i Vijeće da slijede naš primjer i odluče da registar bude obvezan za sve zastupnike interesâ koji pokušavaju utjecati na oblikovanje politike u Bruxellesu.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: „Institucije EU-a moraju surađivati kako bi vratile povjerenje naših građana. U svemu što činimo moramo biti otvoreniji. Današnji prijedlozi o obveznom registru transparentnosti koji obuhvaća Parlament, Vijeće i Komisija važan su korak u pravom smjeru. Građani imaju pravo znati tko pokušava utjecati na zakonodavstvo EU-a. Predlažemo jednostavno pravilo: nema sastanaka s donositeljima odluka bez prethodnog upisa u registar. Javnost će putem registra vidjeti tko lobira, koga predstavljaju i koliko troše.”

Komisija je danas predložila trostrani Međuinstitucijski sporazum kojim će se uspostaviti čvrst sustav za osiguranje transparentnosti lobiranja, a koji se temelji na postojećem dobrovoljnom registru transparentnosti Parlamenta i Komisije. Komisija predlaže da sve tri institucije – uključujući i Vijeće – prvi put dosad podliježu istim minimalnim standardima. Na temelju tih prijedloga sastanci s donositeljima odluka iz triju institucija postali bi uvjetovani prethodnim upisom u registar transparentnosti. Otkako je Komisija u studenome 2014. uvela to pravilo za vlastite interakcije sa zastupnicima interesâ, u postojeći je registar uneseno oko 4000 novih upisa.

Današnjim se prijedlogom ujedno pojašnjavaju područje djelovanja i obuhvaćena tijela, jačaju praćenje i učinkovita provedba kodeksa ponašanja za lobiste te će se izravnijim ulaznim zahtjevima i povećanom kontrolom kvalitete pojednostaviti i poboljšati kvaliteta podataka. Komisija predlaže povećanje raspoloživih sredstava kako bi se ostvario taj cilj. Subjekti upisani u registar koji ne budu poštovali pravila kodeksa ponašanja mogli bi se suočiti s privremenim ukidanjem svojih interakcija s institucijama ili uklanjanjem iz postojećeg registra.