Što radimo za Vas?

  • Odgovaramo na vaša pitanja
  • Informiramo vas o vašim pravima i mogućnostima unutar EU
  • Pomažemo vam u komunikaciji s EU
  • Nudimo informativne materijale o EU
  • Mogućnost online pretraživanja sadržaja povezanih s EU
  • Organiziramo obilježavanje važnih datuma i događanja za EU na lokalnoj i regionalnoj razini
  • Organiziramo predavanja, radionice i debate
  • Organiziramo radionice za djecu na kojima ih upoznajemo s temeljnim informacijama o EU i zemljama članicama na zabavan način.