Države članice podržale su danas niz mjera potpore koje je predložila Komisija da se ublaže financijske poteškoće s kojima se poljoprivrednici suočavaju zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te da se poveća količina dostupne hrane za životinje.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Od početka ekstremnih klimatskih prilika pomno pratimo situaciju i spremni smo pomoći poljoprivrednicima. Komisija je cijelo vrijeme u bliskom kontaktu sa svim državama članicama i brzo je reagirala kad je to bilo potrebno. Tim bi se mjerama trebalo europskim poljoprivrednicima pomoći financijski i zaštititi ih od nestašice krmiva za stoku.

Mjere koje su države članice podržale na današnjoj sjednici uključuju mogućnost plaćanja većih predujmova i nekoliko izvanrednih odstupanja od propisa o ekologizaciji kako bi se poljoprivrednicima omogućile dovoljne količine hrane za životinje. Poljoprivrednici kojima je to potrebno moći će primiti veći postotak plaćanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) kako bi poboljšali likvidnost. To uključuje:

  • primanje do 70 % izravnih plaćanja od sredine listopada
  • i primanje 85 % plaćanja za ruralni razvoj čim se paket mjera službeno donese početkom rujna.

Dozvoljena će biti i odstupanja od određenih propisa o ekologizaciji kako bi im bile dostupne veće količine hrane za životinje. To uključuje mogućnost:

  • tretiranja neobrađenog zemljišta kao posebnog usjeva ili kao područja od ekološkog interesa, iako je već upotrijebljeno za ispašu ili žetvu
  • sjetve postrnih usjeva kao čistih usjeva (a ne mješavine kultura kako je sada propisano) ako su namijenjeni ispaši ili proizvodnji krmiva
  • skraćivanja minimalnog osmotjednog razdoblja držanja postrnih usjeva na polju kako bi ratari mogli na vrijeme posijati ozime usjeve nakon postrnih.

Sljedeći koraci

Nakon današnje odluke taj bi paket mjera trebalo službeno donijeti početkom rujna.

Komisija će i dalje biti u kontaktu sa svim državama članicama kad je riječ o posljedicama suše.

Dodatne informacije 

Suša u Europi: Komisija pruža dodatnu potporu europskim poljoprivrednicima

Bilten o praćenju poljoprivrednih resursa (MARS)