U skladu sa zakonima EU-a, u određenim okolnostima imate pravo na liječenje u drugoj državi članici. Prije nego što se odlučite za liječenje u inozemstvu, dobro proučite koja su vam prava i što morate poduzeti.

Imate pravo na liječenje u drugoj državi EU-a pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao i stanovnici te države. Međutim, neke države mogu ograničiti pristup nekim vrstama liječenja – jer je potražnja za tim vrstama liječenja veća od njihove sposobnosti da zadovolje tu potražnju. Obratite se Nacionalnoj kontaktnoj točki u zemlji u kojoj se želite liječiti, kako biste saznali koja se tamo ograničenja primjenjuju, ako ih ima.

U načelu možete imati pravo i na povrat dijela ili svih troškova. Postoje dvije mogućnosti za povrat troškova:

  1. Vaša ustanova za zdravstveno osiguranje može izravno podmiriti sve troškove.
  • Ovaj se sustav primjenjuje na javne zdravstvene ustanove – ne pokriva liječenje u privatnim ustanovama.
  • Prije nego što otputujete na liječenje morate tražiti odobrenje vaše ustanove za zdravstveno osiguranje. Ako dobijete odobrenje, dobit ćete odgovarajući obrazac za prijavu (pod nazivom obrazac S2)
  • Ukupni trošak liječenja podmirit će vaša ustanova za zdravstveno osiguranje.
  • Podmirenje troškova uključene institucije obično međusobno rješavaju same, tako da nećete morati platiti liječenje.

Međutim, ako se liječite u zemlji u kojoj pacijenti obično sami plaćaju liječenje i povrat troškova traže naknadno od ustanove za zdravstveno osiguranje, možda ćete prvo morati podmiriti neke troškove. U tome slučaju morate povrat troškova zatražiti od nadležnih tijela zemlje u kojoj se liječite. Oni će vam podmiriti prema istim stopama kao i lokalnim stanovnicima. U protivnom možete tražiti povrat od svoje ustanove za zdravstveno osiguranje kada se vratite u svoju zemlju.

Ako je iznos povrata troškova liječenja u inozemstvu veći u zemlji u kojoj ste zdravstveno osigurani, imate pravo na dodatnu naknadu vaše ustanove za zdravstveno osiguranje kojom će se pokriti ta razlika.

  1. Liječenje možete platiti sami i kasnije tražiti povrat troškova:
  • Ova mogućnost odnosi se na sve pružatelje zdravstvenih usluga, javne i privatne.
  • Bit će vam nadoknađeni troškovi u visini iznosa koji se obično plaća za takvo liječenje u vašoj zemlji podrijetla, ali samo ako u njoj imate pravo na to liječenje.

Možda ćete svejedno morati predati zahtjev za prethodno odobrenje – provjerite kod svoje Nacionalne kontaktne točke.

ako biste pronašli bolnicu, zdravstvenu ustanovu ili drugog pružatelja zdravstvenih usluga koji nudi liječenje koje vam je potrebno u drugoj državi EU-a, možete:

Prije odlaska na liječenje u inozemstvo:

Imajte na umu da sustavi zdravstvenog osiguranja u inozemstvu možda ne funkcioniraju na isti način kao vaš sustav zdravstvenog osiguranja.

 

Korištenje zdravstvene skrbi za vrijeme života u drugoj državi članici EU-a

Kad se preselite u drugu državu članicu EU-a, možete dobiti zdravstvenu skrb pod istim uvjetima kao i lokalno stanovništvo. Sustav zdravstvene skrbi koje države na kraju plaća vaše liječenje ovisi o vašem specifičnom slučaju – obično je to država vašeg novog doma, ako ste se, na primjer, tamo preselili radi posla.

Uzimate li lijekove na liječnički recept, imajte na umu da propisani lijek možda nije dostupan ili da možda ima drugačiji naziv u drugoj državi članici EU-a.

Sustavi zdravstvene skrbi i socijalne sigurnosti u Europi razlikuju se od države do države. Na primjer, u nekim se državama od vas očekuje da liječenje platite izravno liječniku.

Ako se preselite u drugu državu članicu EU-a i zatražite zdravstvenu skrb u državi članici EU-a koja nije ona u koju ste se preselili, tada pravila o tome tko je odgovoran za troškove vaše zdravstvene skrbi ovise:

  • i o vašoj situaciji (na primjer, jeste li umirovljenik ili ste zaposleni)
  • i o državi u kojoj živite (različite države primjenjuju različita pravila).

Kako biste saznali koja se pravila primjenjuju na vas, provjerite to s vašom nacionalnom kontaktnom točkom.

Izvor: Vaša Europa