medical-563427_640[NEPLANIRANA ZDRAVSTVENA SKRB] Kao državljanin EU-a, ako se neočekivano razbolite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu ‑ bilo da ste na odmoru, poslovnom putovanju ili na studiju ‑ imate pravo na bilo koju medicinsku pomoć koja ne može pričekati do vašeg povratka u domovinu. Imate ista prava na zdravstvenu skrb kao i ljudi koji su osigurani u državi u kojoj se nalazite.

Na sva putovanja u inozemstvo sa sobom uvijek ponesite svoju europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO). Ova kartica je fizički dokaz da ste osigurani u jednoj od država EU-a i olakšat će postupke plaćanja i nadoknade troškova.

Što je Europska kartica zdravstvenog osiguranja?

Besplatna kartica koja vam omogućuje se da tijekom privremenog boravka u nekoj od država EU-a koristite medicinskim zdravstvenim uslugama kod ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga prema istim uvjetima i po istoj cijeni (u nekim zemljama i besplatno), kakvu imaju osobe osigurane u toj zemlji.

Prednja strana kartice istog je izgleda u svim državama i sadrži iste informacije na različitim jezicima, dok se poleđina razlikuje od države do države. Kako kartica izgleda u pojedinoj državi pogledajte ovdje.

Što Europska kartica zdravstvenog osiguranja nije?

Važno je znati kako Europska kartica zdravstvenog osiguranja:

  • nije alternativa putnom osiguranju jer ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode na skijalištu, zračni prijevoz natrag u domovinu ili ukradeno ili izgubljeno vlasništvo. Stoga je preporučljivo uz Europsku karticu zdravstvenog osiguranja imati i odgovarajuće putno osiguranje.
  • ne pokriva Vaše troškove ako putujete s isključivim ciljem da Vam se pruži medicinski tretman (npr. ako ciljano odlazite u inozemstvo kako biste rodili),
  • ne predstavlja jamstvo za besplatnu uslugu. Budući da se zdravstveni sustavi država razlikuju, u drugoj zemlji možda ćete morati platiti usluge koje su Vam kod kuće besplatne.

Na koji način mogu dobiti karticu?

Za izdavanje kartice dužni ste se obratiti ustanovi koja vam pruža zdravstveno osiguranje (HZZO). Svaka osigurana osoba HZZO-a, koja se za vrijeme svog privremenog boravka na području druge države članice EU iznenada razboli, ozlijedi ili doživi nesreću, ima pravo koristiti zdravstvenu zaštitu koja se ne može odgoditi do njezinog planiranog povratka u Hrvatsku, a na teret sredstava HZZO-a.

Zahtjev za izdavanjem kartice možete podnijeti putem web portala HZZO-a ili osobno u nadležnom regionalnom uredu ili područnoj službi HZZO-a, a u roku od 8 dana od dana predaje zahtjeva moći ćete osobno preuzeti karticu. Ukoliko hitno putujete i nemate vremena čekati 8 dana do izdavanja kartice odmah će vam izdati Certifikat koji privremeno zamjenjuje karticu za vrijeme vašeg putovanja.

Europska kartica zdravstvenog osiguranja u pravilu vrijedi 3 godine.

Putujem u Švicarsku ili neku od država EEP (Island, Lihtenštajn ili Norveška). Vrijedi li moja kartica tamo?

Europski pravni propisi još uvijek se ne primjenjuju u slučaju Švicarske te za odlazak u tu državu možete sklopiti policu putnog osiguranja, kao što je to bio slučaj i prije ulaska Hrvatske u EU. U slučaju privremenog boravka na području Islanda, Lihtenštajna i Norveške, od 12. travnja 2014. godine možete koristiti zdravstvene usluge osnovom Vaše Europske kartice zdravstvenog osiguranja.

Vodič za upotrebu Europske kartice zdravstvenog osiguranja 

OVDJE možete preuzeti aplikaciju za vaš pametni telefon. Aplikacija sadrži opće informacije o kartici, telefonske brojeve za hitne slučajeve, obuhvaćene tretmane i cijene, upute za traženje povrata novca i osobe kojima se možete obratiti ako izgubite karticu.

Bez Europske kartice zdravstvenog osiguranja

Ako nemate europsku karticu zdravstvenog osiguranja ili je ne možete koristiti (na primjer, u privatnoj bolnici koja nije obuhvaćena sustavom EKZO), od vas se može zatražiti da prvo podmirite troškove, a nadoknadu zatražite po povratku. To vrijedi i za javne i za privatne pružatelje usluga zdravstvene skrbi. Međutim, uvjeti su različiti:

  • Biti će nadoknađeni troškovi samo one medicinske pomoći na koju imate pravo i u svojoj državi.
  • Primit ćete nadoknadu do iznosa troška liječenja u vašoj matičnoj državi – što može biti manje nego što ste platili za liječenje.

Ako vam je potrebna hitna medicinska pomoć, vaše lokalno nadležno tijelo za zdravstveno osiguranje može vam pomoći tako što će telefaksom ili e-poštom poslati dokaz o pokriću vašeg zdravstvenog osiguranja kako biste izbjegli plaćanje unaprijed.

Ako niste sigurni o vašim pravima i želite ih provjeriti prije liječenja, svaka država članica EU-a ima barem jednu nacionalnu kontaktnu točku koja vas može informirati hoćete li imati li pravo na nadoknadu i primjenjuju li se gornje granice.

Zdravstvene usluge izvan EU-a

Putujete li privatno u zemlje izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, zdravstvenu zaštitu ostvarujete na osnovi potvrde HZZO-a. Više o tome saznajte ovdje.