milk-cans-493706_1280Sustav mliječnih kvota EU-a ukida se 31. ožujka 2015. Sustav kvota uveden 1984., u vremenu kada je proizvodnja EU-a uvelike premašivala potražnju, bio je jedan od alata uvedenih za rješavanje tih strukturnih viškova. Uzastopnim reformama zajedničke poljoprivredne politike EU-a povećala se tržišna orijentacija sektora i istovremeno uspostavio niz drugih, usmjerenijih instrumenata za potporu proizvođačima na osjetljivim područjima, kao što su planinska područja, gdje su troškovi proizvodnje veći. Rok za ukidanje kvota prvi je put utvrđen 2003. kako bi se proizvođačima EU-a omogućilo da fleksibilnije odgovore na rastuću potražnju, posebno na svjetskom tržištu, a potvrđen je 2008. nizom mjera namijenjenih postizanju postupnog smanjenja rasta. No čak i s kvotama, u zadnjih se pet godina obujam izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda EU-a povećao za 45 %, a njegova vrijednost za 95 %. Iz projekcija kretanja na tržištu vidljivo je da i dalje postoje veliki izgledi za daljnji rast, posebice u pogledu proizvoda s dodanom vrijednošću, poput sira, ali i sastojaka koji se upotrebljavaju u hranjivim i dijetetskim proizvodima te proizvodima namijenjenima sportašima.

Uoči ukidanja sustava kvota povjerenik EU-a za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: „Ukidanje sustava mliječnih kvota izazov je i prilika za Uniju. Izazov je zato što će jedna cijela generacija poljoprivrednika morati raditi u potpuno novim uvjetima sigurno popraćenima nestabilnošću, no bez sumnje je i prilika u smislu rasta i otvaranja novih radnih mjesta. Stavljanjem snažnijeg naglaska na proizvode s dodanom vrijednošću i sastojke za „funkcionalnu hranu” sektor mlijeka i mliječnih proizvoda može postati gospodarski pokretač EU-a. Osjetljivija područja, u kojima se ukidanje sustava kvota može smatrati prijetnjom, mogu na temelju načela supsidijarnosti iskoristiti niz mjera ruralnog razvoja.”

Za više informacija, koje obuhvaćaju najčešća pitanja, grafikone, tržišna izvješća i audiovizualne materijale (uključujući fotografije i zapise iz arhive), posjetite:
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-quota-end/index_en.htm

Izvor: Predstavništvo Europske komisije

Photo credit: Pixabay.com