Ulaganja su ključni prioritet Komisije. Iz tog je razloga Europska komisija u studenome 2014., samo nekoliko tjedana od preuzimanja dužnosti, s EIB-om kao strateškim partnerom pokrenula Plan ulaganja za Europu.

Cilj Plana jest podupiranje gospodarskog oporavka poticanjem ulaganja u realno gospodarstvo. U okviru Plana ulaganja za Europu javnim ulaganjima i jamstvima mobiliziraju se privatni kapital i stručna znanja. Očekuje se da će javno-privatna partnerstva, JPP-ovi, imati važnu ulogu u oporavku ulaganja Europe u infrastrukturu.

 Marianne Thyssen, povjerenica Europske komisije i Jan Vapaavuori, potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB) predstavili su danas u Bruxellesu novi Vodič za statističku obradu javno-privatnih partnerstava.

Vodič je rezultat zajedničkog rada Eurostata (Ured za statistiku Europske komisije) i EIB-ova Europskog centra znanja za javno-privatno partnerstvo (EPEC).

Vodičem se ne mijenjaju pravila koja Eurostat primjenjuje pri klasifikaciji JPP-ova, nego je u njemu sadržana analiza najčešćih obilježja postojećih ugovora o JPP-u koja se temelji na tim pravilima te jasan pregled njihova mogućeg učinka na državne financije. Vodič će biti koristan državama članicama i drugim dionicima u JPP-ovima za bolje razumijevanje učinka koji bi obilježja ugovora o JPP-ovima mogla imati na bilance država, a javnim će tijelima pomoći pri donošenju informiranih odluka tijekom pripreme i ugovaranja njihovih JPP-ova. Ovaj je vodič koristan alat kojim se promotorima iz javnog ili privatnog sektora pojašnjava kontekst plana ulaganja te uklanjaju prividne prepreke ulaganjima. Službe tehničke pomoći, kao što je Europski savjetodavni centar za ulaganja, koji su osnovali EIB i Komisija, koristile bi se vodičem pri savjetovanju mogućih podnositelja zahtjeva za informacije.