Čakovec, Prelog, Dekanovec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Selnica, Šenkovec, Štrigova dobiti će ukupno 150.000,00 eura za troškove ugradnje WiFi-a!

Europska komisija danas je objavila rezultate drugog poziva na prijave za inicijativu WiFi4EU koji je trajao od 4. do 5. travnja. 3400 općina dobit će vaučere pojedinačne vrijednosti od 15 000 eura za troškove ugradnje Wi-Fi pristupnih točaka na javnim mjestima, npr. u gradskim vijećnicama, javnim knjižnicama, muzejima, javnim parkovima i trgovima. Među njima su i dva međimurska grada i 8 općina!


Čakovec, Prelog, Dekanovec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Selnica, Šenkovec, Štrigova dobiti će ukupno 150.000,00 eura za troškove ugradnje WiFi-a! Općina Goričan je trenutno na rezervnoj listi.

Ukupan proračun u tom pozivu iznosio je 51 milijun eura, a prijave su zaprimljene iz svih zemalja koje sudjeluju u programu, tj. iz država članica EU-a, Islanda i Norveške.

Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Marija Gabriel pozdravila je objavu rezultata: „Drago nam je što je odaziv općina na ovaj drugi poziv bio iznimno pozitivan. Primili smo više od 10 000 prijava. I dalje ćemo povezivati Europljane kako bismo im omogućili uživanje u svim prednostima jedinstvenog digitalnog tržišta.“ U okviru poziva za sudjelovanje u inicijativi WiFi4EU bit će dostupno ukupno 9000 vaučera.

Do kraja 2020. organizirat će se još dva poziva, od kojih jedan već ove godine. Inicijativa WiFi4EU dio je ambiciozne operacije izmjena propisa EU-a u području telekomunikacija koja obuhvaća nove mjere za ispunjavanje sve većih potreba Europljana za povezivošću i poticanje konkurentnosti Europe. U okviru prvog poziva, objavljenog 2018., vaučer za WiFi4EU u vrijednosti od 15 000 eura dobilo je 2800 općina. Dodatne informacije o rezultatima drugog poziva dostupne su ovdje. Dodatne općenite informacije o inicijativi dostupne su ovdje i u informativnom članku.