Naša misija

computer

Približiti EU građanima.
Olakšati dostupnost i širenje informacija o EU.
Olakšati građanima komunikaciju s tijelima i institucijama EU.
Transparentno prikazati rad i djelovanje EU.