Jedinstveno digitalno tržišteInternet i digitalne tehnologije mijenjaju naš svijet u svim dijelovima društva i u svim područjima poslovanja. Europa mora prihvatiti digitalnu revoluciju te ljudima i poduzećima ponuditi digitalne prilike. Kako? S pomoću snažnog jedinstvenog tržišta EU-a. Europska komisija predstavila je detaljne planove za stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta, čime bi ostvarila jedan od svojih prioriteta.

U ovom trenutku zbog prepreka na internetu građanima nisu dostupna sva dobra i usluge: samo 15 % njih kupuje na internetu iz druge države članice EU-a. Internetska poduzeća i novoosnovana poduzeća ne mogu u potpunosti iskoristiti prilike za rast na internetu: samo 7 % MSP-ova prodaje preko granice (više podataka dostupno je u informativnom članku). Naposljetku, trgovačka društva i tijela vlasti ne ostvaruju punu korist od digitalnih alata.

Cilj je jedinstvenog digitalnog tržišta otklanjanje regulatornih prepreka i, naposljetku, ujedinjenje 28 nacionalnih tržišta u jedno tržište. U potpunosti funkcionalno jedinstveno digitalno tržište našem bi gospodarstvu doprinijelo s 415 milijardi EUR godišnje i otvorile bi se stotine tisuća novih radnih mjesta.

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta obuhvaća niz ciljanih mjera koje će se provesti do kraja sljedeće godine. Temelji se na trima stupovima: (1) bolji pristup potrošača i poduzeća digitalnim dobrima i uslugama u cijeloj Europi; (2) osiguravanje odgovarajućih ravnopravnih uvjeta koji pogoduju digitalnim mrežama i inovativnim uslugama; (3) iskorištavanje punog potencijala rasta digitalnoga gospodarstva.

Strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta utvrđeno je 16 ključnih mjera u okviru triju stupova koje će Komisija provesti do kraja 2016.

Pitanja i odgovori o Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta

Zašto nam je potrebno jedinstveno digitalno trište?

Informativni članak o Hrvatskoj

Photo: screenshot