Europska komisija predložila je 2013. osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja. Danska, Irska i Ujedinjena Kraljevina imaju pravo izuzeća iz Ureda europskog javnog tužitelja.

Na temelju općeg pristupa o kojem su se u Vijeću danas usuglasili Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Hrvatska, Grčka, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Njemačka, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Španjolska, Europski parlament morat će dati će svoju suglasnost prije konačnog donošenja Uredbe.

Danas je u Vijeću za pravosuđe 20 država članica postiglo politički dogovor o osnivanju novog Ureda europskog javnog tužitelja u okviru pojačane suradnje

Europski parlament sada treba dati svoju suglasnost. Kad se uspostavi, neovisni javni tužitelj EU-a imat će ovlasti za provođenje istrage i kazneni progon u kaznenim predmetima koji utječu na proračun EU-a, kao što su korupcija ili prijevare povezane s fondovima EU-a, ili prekogranične prijevare povezane s PDV-om. To će biti snažno, neovisno i učinkovito tijelo specijalizirano za borbu protiv financijskog kriminala u EU-u.

Zašto je potreban europski javni tužitelj? 

Svake godine proračuni svih država članica gube najmanje 50 milijardi eura prihoda od PDV-a zbog prekograničnih prijevara. Profit od međudržavnog organiziranoga kriminala koji zaobilazi nacionalne propise i izbjegava kazneni progon svake se godine mjeri u milijardama eura. Izvan područja PDV-a, države članice 2015. otkrile su i Komisiji prijavile nepravilnosti koje se smatraju prijevarama u ukupnom iznosu od približno 638 milijuna eura. Nacionalni tužitelji raspolažu ograničenim sredstvima za borbu protiv prekograničnog financijskog kriminala većih razmjera. Novi tužitelj EU-a provodit će brze istrage u cijeloj Europi i razmjenu informacija u stvarnom vremenu. To će biti prekretnica.