bale-191199_640Europska komisija odobrila je dodatna 24 programa ruralnog razvoja koji su usmjereni na poboljšanje konkurentnosti sektora poljoprivrede EU-a, brigu o seoskim krajevima i klimi te na jačanje gospodarske i društvene strukture ruralnih zajednica u razdoblju do 2020. Očekuje se da će se tim programima otvoriti više od 40 000 radnih mjesta u ruralnim područjima i oko 700 000 mjesta osposobljavanja i tako potaknuti inovacije, prijenos znanja, održivija poljoprivredna praksa i jačanje ruralnih poduzeća. Za programe su na raspolaganje stavljena sredstva iz proračuna EU-a u vrijednosti od 27 milijardi EUR, a sufinancirat će se javnim sredstvima na nacionalnoj i regionalnoj razini i/ili privatnim sredstvima.

Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava, potpora mladim poljoprivrednicima, održivo upravljanje zemljištem i poboljšanje širokopojasnih infrastruktura neke su od prioritetnih mjera donesenih regionalnih i nacionalnih programa. Osim Hrvatske, uključene su Bugarska, Češka, Irska, Italija, Njemačka, Rumunjska, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj EU-a Phil Hogan izjavio je: “Jedna od glavnih prednosti našeg koncepta ruralnog razvoja jest da imamo šest ključnih prioriteta, no svaka država članica ili regija osmišljava programe u skladu sa svojom situacijom. Programima koji su danas doneseni omogućuje se financiranje niza dinamičnih projekata, od projekata modernizacije u poljoprivredi i poticanja generacijske obnove u Hrvatskoj i Rumunjskoj do uvođenja širokopojasnog interneta u rijetko naseljenim područjima regije Emilia Romagna i potpore organskom uzgoju u Švedskoj ili poticanja ekološki prihvatljivog upravljanja zemljištem na milijun hektara poljoprivrednog zemljišta u Irskoj. Povećavanje baze znanja o našem sektoru poljoprivrede važan je aspekt programa ruralnog razvoja. Drago mi je da se gotovo svim programima donesenima danas podupiru projekti za poticanje inovacija u okviru Europskog inovacijskog partnerstva 

Kontekst

Potpora ruralnom razvoju čini tzv. drugi stup zajedničke poljoprivredne politike kojim se državama članicama pružaju sredstva EU-a kako bi njima raspolagale u okviru višegodišnjih, sufinanciranih programa na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Ukupno je predviđeno 118 programa u 28 država članica, za koje je osigurano 99,6 milijardi EUR sredstava EU-a za razdoblje 2014. – 2020. u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a mjere će se sufinancirati dodatnim nacionalnim, regionalnim i privatnim sredstvima. Današnjim se donošenjem broj odobrenih programa ruralnog razvoja popeo na 51, a ukupna vrijednost dosad odobrenih programa na više od 62 milijarde EUR (oko 62,4 % proračuna). Nova Uredba o ruralnom razvoju za razdoblje 2014. – 2020. usmjerena je na šest gospodarskih, ekoloških i socijalnih prioriteta, a programi sadržavaju jasne ciljeve koje se namjerava ostvariti. Osim toga, radi boljeg usklađivanja mjera i ostvarivanja maksimalne sinergije s drugim europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF), sa svakom državom članicom sklopljen je sporazum o partnerstvu s naglaskom na njegovoj široj strategiji za strukturna ulaganja koja se financiraju sredstvima EU-a.

Hrvatska 2026,2 milijuna eura 2,04 %

Photocredit: Pixabay