U školskoj godini 2019./2020. u okviru školske sheme EU-a milijunima školaraca diljem EU-a dijelit će se mlijeko, voće i povrće. U školskoj godini 2017./2018. u shemu je bilo uključeno više od 20 milijuna djece u EU-u.

Danas su donesena proračunska sredstva koja će se dodijeliti državama članicama za provedbu EU-ove školske sheme voća, povrća i mlijekau školskoj godini 2019./2020. Predviđeno je 145 milijuna EUR za voće i povrće te 105 milijuna EUR za mlijeko i mliječne proizvode. Program je dopunjen obrazovnim mjerama kojima se djecu podučava o poljoprivredi i promiče zdrava prehrana.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Zahvaljujući EU-ovoj školskoj shemi naši mladi građani dobivaju hranjivu, sigurnu i kvalitetnu hranu europskih poljoprivrednika te ujedno uče odakle ta hrana dolazi. Komisija s ponosom daje svoj doprinos tom važnom obrazovnom putu stvaranja zdravih navika od rane dobi.

Komisija je danas objavila i evaluacijsko izvješće koje pokazuje da je u školskoj godini 2017./2018. oko 159 000 škola sudjelovalo u EU-ovoj školskoj shemi. Zahvaljujući sredstvima iz proračuna EU-a u iznosu od više od 182 milijuna EUR u tom je razdoblju europskim školarcima podijeljeno ukupno 255 500 tona svježeg voća i povrća i 178 milijuna litara mlijeka. 

Kontekst

Države članice koje žele sudjelovati u školskoj shemi EU-a moraju do kraja siječnja Komisiju obavijestiti o svojim zahtjevima za potporu. Okvirni iznos sredstava dodijeljenih iz proračuna EU-a za svaku državu članicu ovisi o broju učenika u svakoj državi, a za mlijeko o provedbi prethodnog programa. Nacionalna tijela mogu dio dodijeljenih proračunskih sredstava (20 % – 25 %) prenijeti iz jednog sektora u drugi. Također mogu prijaviti da bi htjela potrošiti više od zatraženog iznosa potpore ako druge države članice odbiju u potpunosti iskoristiti sredstva koja su im dodijeljena.

Države članice mogu same odabrati način provedbe programa, među ostalim odrediti koji će se poljoprivredni proizvodi dijeliti djeci ili koje će biti teme uvedenih obrazovnih mjera. Usto mogu nadopuniti sredstva EU-a nacionalnim sredstvima za financiranje programa.

Odabir proizvoda za distribuciju temelji se na zdravstvenim i okolišnim aspektima, godišnjem dobu, raznolikosti i dostupnosti. Države članice mogu poticati lokalnu ili regionalnu kupnju, organske proizvode, kratke lance opskrbe, koristi za okoliš, programe kvalitete za poljoprivredne proizvode.

Dodatne informacije

Izvješća o praćenju EU-ove školske sheme voća i povrća u državama članicama u školskoj godini 2017./2018.

EU-ova školska shema voća, povrća i mlijeka

EU-ova školska shema voća, povrća i mlijeka: sredstva EU-a za školsku godinu 2019./2020.

Država članicaŠkolska shema voća i povrća(EUR)Školska shema mlijeka(EUR)
Belgija3 405 4591 613 200
Bugarska2 592 9141 156 473
Češka3 974 5701 832 711
Danska1 807 6611 460 645
Njemačka24 899 15010 821 840
Estonija549 208730 298
Irska2 266 8871 039 137
Grčka3 218 8851 550 685
Španjolska16 498 3946 302 784
Francuska17 990 46917 123 194
Hrvatska1 660 486800 354
Italija20 811 3799 120 871
Cipar390 044400 177
Latvija782 082740 753
Litva1 100 4971 086 853
Luksemburg336 518200 000
Mađarska3 730 7881 947 865
Malta290 000201 358
Nizozemska6 775 6482 401 061
Austrija2 834 4811 263 019
Poljska14 579 62511 005 606
Portugal3 283 3972 220 981
Rumunjska6 866 84810 815 474
Slovenija708 635362 276
Slovačka2 115 8881 011 357
Finska1 599 0473 824 689
Švedska08 998 717
Ujedinjena Kraljevina04 898 661
Ukupno145 068 962104 931 038