Komisija je predstavila svoj Akcijski plan SAMIRA – Strateški program za medicinsku primjenu nuklearnih i radioloških tehnologija.

Plan će poboljšati koordinaciju na razini EU-a, osigurati da radiološke i nuklearne tehnologije i dalje budu korisne za zdravlje građana EU-a te doprinijeti borbi protiv raka i drugih bolesti. Akcijski plan je prvi korak poduzet na temelju europskog plana za borbu protiv raka, koji je Komisija donijela 3. veljače.

Povjerenica za energetiku Kadri Simson izjavila je: Trenutačna pandemija podsjetila nas je na važnost zdravlja i na to da moramo učiniti sve što je u našoj moći za veću dobrobit naših građana. Od sigurne uporabe radiološke i nuklearne tehnologije u medicini korist već sad imaju stotine milijuna pacijenata iz cijele Europe. Ovaj akcijski plan omogućit će EU-u da ostane svjetski predvodnik u opskrbi medicinskim radioizotopima i razvoju radiološke dijagnostike i liječenja, primjenjujući pritom najviše standarde kvalitete i sigurnosti.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides rekla je: Zahvaljujući europskom planu za borbu protiv raka povećat ćemo broj i kvalitetu zdravstvenih pregleda za rano otkrivanje te bolesti. Da bismo to postigli, naša radiološka tehnologija mora biti sigurna i vrhunska. Radiološko snimanje neophodno je za rano otkrivanje i dijagnosticiranje raka, a radioterapijom liječit će se više od polovine osoba oboljelih od raka. Njihovo liječenje više nije zamislivo bez te tehnologije. Akcijski plan SAMIRA je naše prvo postignuće u okviru europskog plana za borbu protiv raka te je izvrstan primjer suradnje energetske, zdravstvene i istraživačke zajednice.

Građanima EU-a Akcijskim planom SAMIRA osigurava se pristup medicinskim visokokvalitetnim radiološkim i nuklearnim tehnologijama s najvišim sigurnosnim standardima. U Planu su definirane aktivnosti i mjere u tri ključna područja: i. osiguravanje opskrbe medicinskim radioizotopima, ii. poboljšanje kvalitete zračenja i sigurnosti u medicini te iii. olakšavanje inovacija i tehnološkog razvoja za različite primjene ionizirajućeg zračenja u medicini. Mjere će biti sljedeće:

  • Komisija će pokrenuti europsku inicijativu za centar za radioizotope (European Radioisotope Valley Initiative, ERVI), čija je svrha zadržati vodeći položaj Europe u opskrbi medicinskim radioizotopima te doprinijeti bržem razvoju i uvođenju novih radioizotopa i proizvodnih metoda.
  • Komisija će pokrenuti europsku inicijativu za kvalitetu i sigurnost primjene ionizirajućeg zračenja u medicini kako bi osigurala da se dijagnostička i terapijska primjena ionizirajućeg zračenja u državama članicama odvija u skladu s najvišim standardima.
  • Komisija će stvoriti sinergije između programa Euratoma za istraživanje i osposobljavanje i klastera „zdravlje” iz EU-ova programa za istraživanje Obzor Europa. To će učiniti pripremom i provedbom istraživačkog plana za primjenu nuklearnih i radioloških tehnologija u medicini.

Kontekst

U borbi protiv raka važnu ulogu imaju različite nuklearne i radiološke tehnologije. Mamografija, računalna tomografija i drugi oblici radiološkog snimanja neophodne su tehnologije u svim fazama liječenja raka. Radioterapija je jedna od najdjelotvornijih i najraširenijih metoda liječenja raka dostupnih pacijentima i liječnicima. Nuklearna medicina rutinski se koristi za dijagnozu i praćenje raka te je sve dostupnija za liječenje te bolesti.

Zahvaljujući jedinstvenoj opskrbnoj mreži, razvoju inovativnih tehnologija i angažmanu kad je riječ o kliničkim istraživanjima, Europa ima središnju ulogu u području nuklearne medicine. EU je vodeći dobavljač medicinskih radioizotopa na svjetskom tržištu, s udjelom većim od 60 % za neke od najraširenijih radioizotopa. Nekima od najvažnijih nedavnih farmaceutskih i kliničkih postignuća u liječenju raka primjenom nuklearne medicine izvorište je u EU-u.

Mjere i inicijative u okviru SAMIRA-e temelje se na postojećem zakonodavnom okviru. Akcijski plan provodit će se instrumentima i programima u području energetike i zdravlja te istraživanja i inovacija.

Više informacija

Akcijski plan SAMIRA

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Internetske stranice o primjeni zračenja u medicini

Europski plan za borbu protiv raka