Prvi zajednički skup pravila o obvezama i odgovornostima posrednika na cijelom jedinstvenom tržištu otvorit će nove mogućnosti za prekogranično pružanje digitalnih usluga te istovremeno osigurati visoku razinu zaštite za sve korisnike, neovisno o tome gdje u EU-u žive.

Koji su glavni ciljevi Akta o digitalnim uslugama?

Nova pravila su razmjerna, potiču inovacije, rast i konkurentnost te olakšavaju širenje manjih platformi, MSP-ova i novoosnovanih poduzeća. Zahvaljujući preraspodjeli odgovornosti između korisnika, platformi i javnih tijela u skladu s europskim vrijednostima, u prvi plan dolaze građani. Ciljevi novih pravila su:

 • bolja zaštita potrošača i njihovih temeljnih prava na internetu
 • uspostava učinkovitog i jasnog okvira za transparentnost i odgovornost internetskih platformi
 • poticanje inovacija, rasta i konkurentnosti na jedinstvenom tržištu

Za građane

 • Bolja zaštita temeljnih prava
 • Veći izbor po nižim cijenama
 • Manja izloženost nezakonitom sadržaju

Za pružatelje digitalnih usluga

 • Pravna sigurnost, usklađivanje pravila
 • Lakše osnivanje i širenje poduzeća u Europi

Za poslovne korisnike digitalnih usluga

 • Veći izbor po nižim cijenama
 • Pristup tržištima na razini EU-a putem platformi
 • Ravnopravniji uvjeti u odnosu na pružatelje nezakonitog sadržaja

Za društvo općenito

 • Veća demokratska kontrola i nadzor sistemskih platformi
 • Suzbijanje sistemskih rizika kao što su manipulacije ili dezinformacije

Koji su pružatelji obuhvaćeni?

Akt o digitalnim uslugama uključuje pravila za usluge internetskih posrednika, kojima se milijuni Europljana služe svaki dan. Obveze različitih internetskih aktera usklađene su s njihovom ulogom, veličinom i utjecajem u internetskom ekosustavu.

Posredničke usluge koje nude mrežnu infrastrukturu: pružatelji usluga pristupa internetu, registrari naziva domena, uključujući :usluge smještaja na poslužitelju kao što su oblak i smještaj internetskih stranica, uključujući: internetske platforme koje okupljaju prodavače i potrošače kao što su internetske trgovine, trgovine aplikacijama, platforme ekonomije suradnje i društvene mreže.  Vrlo velike internetske platforme osobito su rizične u pogledu širenja nezakonitog sadržaja i štetnih djelovanja za društvo. Za platforme koje koristi više od 10 % od 450 milijuna korisnika u Europi predviđena su posebna pravila.

Svi internetski posrednici koji nude svoje usluge na jedinstvenom tržištu, neovisno o tome imaju li poslovni nastan u EU-u ili izvan njega, morat će poštovati nova pravila. Obveze mikropoduzeća i malih poduzeća bit će razmjerne njihovim kapacitetima i veličini, no morat će osigurati odgovornost. K tomu, čak i ako mikropoduzeća i mala poduzeća znatno rastu, imala bi koristi od ciljanog izuzeća od skupa obveza tijekom prijelaznog razdoblja od 12 mjeseci.

Kakav je učinak novih obveza?

Aktom o digitalnim uslugama znatno se poboljšavaju mehanizmi za uklanjanje nezakonitog sadržaja i učinkovitu zaštitu temeljnih prava korisnika na internetu, uključujući slobodu govora. Osim toga, omogućuje se stroži javni nadzor internetskih platformi, posebice platformi koje koristi više od 10 % stanovništva EU-a.

To konkretno znači:

 • mjere za suzbijanje nezakonite robe, usluga i sadržaja na internetu, kao što je mehanizam kojim se korisnicima omogućuje označivanje takvog sadržaja, a platformama suradnja s „provjerenim označivačima”
 • nove obveze o sljedivosti poslovnih korisnika  u internetskim trgovinama kako bi se olakšala identifikacija prodavača nezakonite robe ili razumni napori internetskih trgovina da nasumično provjere jesu li proizvodi ili usluge označeni kao nezakoniti u bilo kojoj službenoj bazi podataka
 • učinkovitu zaštitu korisnika, uključujući mogućnost pritužbe na odluke platforme o moderiranju sadržaja
 • zabranu određenih vrsta ciljanih oglasa na internetskim platformama (ako su usmjereni na djecu ili kada upotrebljavaju posebne kategorije osobnih podataka, primjerice podatke o etničkoj pripadnosti, političkim stajalištima, seksualnoj orijentaciji)
 • mjere za veću transparentnost internetskih platformi u različitim područjima, među ostalim kad je riječ o algoritmima koji se koriste za preporučivanje
 • obveze vrlo velikih platformi da spriječe zlouporabu svojih sustava poduzimanjem mjera koje se temelje na procjeni rizika i neovisnim revizijama njihova upravljanja rizicima
 • pristup istraživača ključnim podacima najvećih platformi radi razumijevanja razvoja rizika na internetu
 • nadzornu strukturu prikladnu za složenost internetskog prostora: države članice EU-a imat će primarnu ulogu, a podupirat će ih novi Europski odbor za digitalne usluge; kad je riječ o vrlo velikim internetskim platformama, nadzor i provedba od strane Komisije.

Koji su sljedeći koraci?

Kada suzakonodavci EU-a službeno donesu akt, on će se objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu dvadeset dana nakon objave. Akt o digitalnim uslugama izravno će se primjenjivati u EU-u 15 mjeseci nakon stupanja na snagu ili od 1. siječnja 2024., što god nastupi kasnije. Kad je riječ o vrlo velikim internetskim platformama i vrlo velikim internetskim tražilicama, Akt o digitalnim uslugama primjenjivat će se od ranijeg datuma, odnosno četiri mjeseca nakon što se odredi koje se platforme i tražilice ubrajaju u tu kategoriju.

Više o aktu pronađite ovdje: https://bit.ly/3TaqGOl