Odnosi EU-a i Ujedinjene Kraljevine mijenjaju se nakon Brexita i dogovora postignutog krajem 2020. Saznajte što to znači.

Ujedinjena Kraljevina izašla je iz EU-a 31. siječnja 2020. Kako bi se omogućilo vrijeme za pregovore o novim odnosima tijekom prijelaznog razdoblja Ujedinjena Kraljevina ostala je dio jedinstvenog tržišta i carinske unije. Nakon intenzivnih pregovora krajem prosinca 2020. sklopljen je sporazum o budućim odnosima EU-a i Ujedinjene Kraljevine. Privremeno će se primjenjivati, a Parlament ga mora odobriti prije formalnog stupanja na snagu. Zastupnici u specijaliziranim parlamentarnim odborima trenutačno razmatraju tekst prije glasanja na plenarnoj sjednici.

Niz pitanja već je definiran sporazumom o povlačenju, koji su EU i Ujedinjena Kraljevina dogovorili krajem 2019. Taj sporazum obuhvaća zaštitu prava građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i građana Ujedinjene Kraljevine u EU-a, financijske obveze koje je Ujedinjena Kraljevina preuzela kao država članica te granična pitanja, posebno vezana uz Irsku.

Život i rad u Ujedinjenoj Kraljevini ili EU-u

Građanima EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini ili građanima Ujedinjene Kraljevine u državi članici EU-a koji su u njoj živjeli prije siječnja 2021. dopušteno je da nastave živjeti i raditi tamo gdje se sada nalaze pod uvjetom da su se registrirali i dobili dozvole nacionalnih tijela država članica ili Ujedinjene Kraljevine.

Građani Ujedinjene Kraljevine koji ne žive u EU-u ne dobivaju automatski pravo na život i rad u bilo kojoj državi članici EU-a osim u Republici Irskoj (jer Ujedinjena Kraljevina s njima ima zaseban sporazum) i to pravo može podlijegati ograničenjima. Osim toga, za razliku od prije, njihove kvalifikacije više nisu automatski priznate u državama članicama.

Građani Ujedinjene Kraljevine koji žele posjetiti ili ostati u EU-u dulje od 90 dana iz bilo kojeg razloga moraju ispuniti uvjete za ulazak i boravak osoba koje dolaze izvan EU-a. To se odnosi i na građane Ujedinjene Kraljevine koji imaju drugi dom u EU-u.

Osobe iz EU-a koje se žele preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu radi dugotrajnog boravka ili posla, što podrazumijeva razdoblje dulje od šest mjeseci, moraju ispuniti migracijske uvjete koje je utvrdila vlada Ujedinjene Kraljevine, uključujući podnošenje zahtjeva za vizu.

Putovanja

Građani Ujedinjene Kraljevine mogu bez vize posjetiti EU najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Međutim, više ne mogu ići na brze provjere putovnica i carinske trake EU-a. Moraju imati povratnu kartu i ako treba dokazati da imaju dovoljno sredstava za svoj boravak. Njihova putovnica mora vrijediti još najmanje šest mjeseci.

Građani EU-a mogu bez vize posjetiti Ujedinjenu Kraljevinu na razdoblje do šest mjeseci, a na ulasku moraju predočiti valjanu putovnicu.

Zdravstvo

Građani EU-a koji privremeno borave u Ujedinjenoj Kraljevini i dalje imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu na temelju europske kartice zdravstvenog osiguranja. Za boravke dulje od šest mjeseci moraju platiti dodatnu naknadu za zdravstvenu skrb.

Umirovljenici i dalje imaju pravo na zdravstvenu skrb tamo gdje žive. Država koja isplaćuje mirovinu nadoknadit će troškove državi boravišta.

Erasmus

Ujedinjena Kraljevina odlučila je prestati sudjelovati u popularnom programu razmjene Erasmus+ i uspostaviti vlastiti program razmjene. Studenti iz EU-a više neće moći sudjelovati u programu razmjene u Ujedinjenoj Kraljevini, no Erasmus je i dalje dostupan osobama iz Sjeverne Irske.

Trgovina robom i uslugama

Sporazumom je dogovoreno da se na robu koja se razmjenjuje između Ujedinjene Kraljevine i država članica EU-a ne primjenjuju carine ili kvote. Međutim, postoje novi postupci za premještanje robe u Ujedinjenu Kraljevinu i iz nje jer su na snazi granične kontrole poštovanja pravila unutarnjeg tržišta (primjerice sanitarna, sigurnosna, socijalna, okolišna) ili primjenjiva uredba Ujedinjene Kraljevine. To znači veću birokraciju i dodatne troškove. Na primjer, sav uvoz u EU podliježe carinskim formalnostima, a mora ispunjavati i sve standarde EU-a kako bi bio podložan regulatornim provjerama i kontrolama. To se ne primjenjuje na robu koja se kreće između Sjeverne Irske i EU-a.

Kad je riječ o uslugama, poduzeća iz Ujedinjene Kraljevine više nemaju automatsko pravo na pružanje usluga diljem EU-a. Ako žele nastaviti poslovati u EU-u, morat će ovdje osnovati poduzeće.

Daljnje informacije