Turizam je jedan od sektora koji su najviše pogođeni pandemijom COVID-19. Kako EU štiti poduzeća, radnike i putnike?

Ograničenja putovanja povezana s pandemijom koronavirusa utjecala su na turistički sektor, važnu kariku u gospodarstvu EU-a. Očekuje se smanjenje prihoda za 50 posto za hotele i restorane, 70 posto za organizatore putovanja i putničke agencije te 90 posto za krstarenja i aviokompanije. Europa je prva svjetska turistička destinacija, a stanje je posebno teško za europske zemlje koje više ovise o turizmu, kao što su Hrvatska, Španjolska, Italija, Francuska i Grčka.

Parlament je 19. lipnja izglasao rezoluciju o prometu i turizmu 2020. godine kojom se zahtijevaju daljnje mjere za podršku malim i srednjim poduzećima pogođenim krizom i dio proračuna namijenjen za pomoć tom sektoru. Zastupnici smatraju da krizu treba vidjeti kao priliku za modernizaciju turizma u EU-u kako bi postao ekološki i društveno odgovoran.

Mnogi putnici teško su se vratili kućama jer se turistička poduzeća suočavaju s ozbiljnim problemima s likvidnošću zbog malog broja novih rezervacija i velikog broja zahtjeva za povrat novca nakon otkazivanja. Zračni su prijevoznici pod nezapamćenim pritiskom.

Potpora turističkoj industriji tijekom krize

Poduzeća i radnici iz turističkog sektora već imaju koristi od mjera EU-a poduzetih kao odgovor na krizu COVID-19, uključujući potporu za likvidnost, fiskalne olakšice i ublažavanje pravila o državnim potporama, kao i privremenu obustavu pravila EU-a o slotovima u zračnim lukama kako bi se izbjegli prazni letovi.

Kako bi zaštitila putnike, Europska unija ažurirala je smjernice o pravima putnika i Direktivu o putovanjima u paket aranžmanima. Zahvaljujući Mehanizmu EU-a za civilnu zaštitu olakšana je i repatrijacija desetaka tisuća europskih građana koji su bili blokirani u inozemstvu. Mjere EU-a za potporu turističkoj industriji nadopunjuju i jačaju mjere poduzete na nacionalnoj razini.

Europska komisija objavila je 13. svibnja posebne smjernice i preporuke za turizam i promet kako bi pomogla zemljama EU-a u postupnom ukidanju ograničenja putovanja, obnovi prometnih usluga i ponovnom otvaranju turističkih kompanija.

Europska komisija predložila je 4. rujna da države članice koordiniraju svoje mjere kojima se ograničava slobodno kretanje tijekom pandemije. Cilj je smanjiti nesigurnost za putnike i tvrtke do koje dolazi zbog različitih nacionalnih pravila.

Prijedlog uključuje zajedničke kriterije i pragove za uvođenje mjera ograničenja, procjenu rizika u cijelom EU-u i postupanje s putnicima koji dolaze iz zona ‘visokog rizika’. Ako države odluče uvesti ograničenja, trebaju o tome obavijestiti javnost na jasan i pravovremen način.

Rezolucijom donesenom 17. rujna, Parlament podržava prijedlog Komisije za koordinaciju ograničenja putovanja i poziva na usklađivanje zdravstvenih procjena i drugih mjera.

Saznajte 10 poteza EU-a u borbi protiv koronavirusa

Pogledajte vremensku crtu o mjerama EU-a vezanim uz koronavirusTuristički sektor EU-a (2019.):

  • Doprinosi 9,5 posto ukupnom BDP-u EU-a
  • Zapošljava 11,2 posto radnika u EU-u
  • Ima gotovo 3 milijuna poduzeća, od kojih je 90 posto malih i srednjih poduzeća

Parlament traži više mjera za očuvanje turističke industrije

EU bi trebao razviti mehanizam prevencije i upravljanja kako bi se zaštitili radnici i poduzeća u turističkom sektoru i osigurala sigurnost putnika, zastupnici su poručili u rezoluciji izglasanoj 17. travnja.

Odbor za promet i turizam od ožujka inzistira na snažnom i koordiniranom djelovanju EU-a za prevladavanje krize. Predsjednica odbora Karima Delli pozdravila je paket Komisije o turizmu i prijevozu objavljen 13. svibnja i komentirala: „Ključno je uvjeriti građane da će turizam i putovanja biti mogući i sigurni ove godine. Trebali bismo iskoristiti ovu krizu za redizajn turizma diljem EU-a”.

Parlament je 15. svibnja odobrio mjere pomoći za prometni sektor kako bi se smanjile posljedice pandemije na zrakoplovne, željezničke, cestovne i brodske kompanije.

U zajedničkoj izjavi objavljenoj 23. rujna, članovi Parlamentarne radne skupine za turizam inzistirali su na hitnim konkretnim akcijama Komisije i država članica kako bi spasili sektor od propasti, uključujući koordinaciju zdravstvenih i putničkih ograničenja na razini EU-a, kao i izravna i namjenska financijska sredstva za podršku sektoru.

Daljnje informacije