EU-ov program distribucije voća, povrća i mlijeka u školama nastavit će se provoditi u državama članicama sudionicama u novoj školskoj godini 2019./2020.

EU-ovim programom u školama promiču se zdrave prehrambene navike i uravnotežena prehrana distribucijom voća, povrća i mliječnih proizvoda te se predlažu obrazovni programi o poljoprivredi i zdravoj prehrani.

U školskoj godini 2017./2018. programom je bilo obuhvaćeno 20 milijuna djece, tj. 20 % sve djece u Europskoj uniji.

Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan izjavio je: Važno je usvajati zdrave prehrambene navike od rane dobi. Zahvaljujući EU-ovom programu u školama, naši mladi građani neće samo konzumirati kvalitetne europske proizvode, već će i učiti o prehrani, poljoprivredi, proizvodnji hrane i napornom radu koji se u to ulaže.

Svake školske godine programu se dodjeljuje ukupno 250 milijuna eura. Za razdoblje 2019.–2020. predviđeno je 145 milijuna eura za voće i povrće te 105 milijuna eura za mlijeko i ostale mliječne proizvode. Iako je sudjelovanje dobrovoljno, sve države članice EU-a u programu sudjeluju djelomično ili potpuno. Europska komisija donijela je u ožujku 2019. odluku o raspodjeli sredstva za ovu školsku godinu za sve države članice EU-a koje sudjeluju u programu. Države članice mogu dopuniti potporu EU-a nacionalnom sredstvima.

Države članice odlučuju kako će provoditi program, tj. odabiru vrstu proizvoda koji će se dijeliti djeci ili temu povezanih obrazovnih mjera. Ipak, proizvodi koji će se dijeliti odabiru se na temelju zdravstvenih i okolišnih aspekata, godišnjeg doba, dostupnosti i raznolikosti.

Dodatne informacije

EU-ov program distribucije voća, povrća i mlijeka u školama

Ključne činjenice i brojke za EU-ov program u školama za razdoblje 2017.–2018.

Paket pedagoških materijala za nastavnike