Poziv za prijave za prijave za NAGRADU ZA CIVILNO DRUŠTVO 2016. Nagrada EGSO-a za civilno društvo 2016. namijenjena je organizacijama civilnog društva i/ili pojedincima koji su dali znatan doprinos tako što su prihvatili taj izazov i pružili pomoć izbjeglicama i migrantima, čime promiču europske vrijednosti i koheziju.

Već gotovo dvije godine golem i dosad nezabilježen priljev izbjeglica iz ratom zahvaćenih ili nerazvijenih zemalja u Europsku uniju snažno utječe na politički i društveni život Europe. Osiguravanje hrane i smještaja za izbjeglice koje u masovnom broju pristižu u EU, njihovo upoznavanje s novim okolnostima i kulturnim razlikama, kao i pružanje podrške tim ljudima tijekom procesa integracije i dalje predstavlja velik izazov s kojim su se države članice uspjele suočiti jedino zahvaljujući spontanoj i znatnoj potpori građana i civilnog društva općenito.

Nagrada EGSO-a za civilno društvo 2016. namijenjena je organizacijama civilnog društva i/ili pojedincima koji su dali znatan doprinos tako što su prihvatili taj izazov i pružili pomoć izbjeglicama i migrantima, čime promiču europske vrijednosti i koheziju. Konkretno, Nagradu za civilno društvo 2016. dobit će inicijative koje su već provedene u djelo ili su još u tijeku, a zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih kriterija:

•    pružaju prvi prihvat i trenutačnu pomoć migrantima i izbjeglicama
•    pružaju socijalnu podršku te osiguravaju smještaj i zdravstvenu skrb
•    pružaju praktičnu podršku i savjetovanje
•    suzbijaju ksenofobiju, rasizam i diskriminaciju
•    suzbijaju izrabljivanje i promiču uzajamno poštovanje
•    podižu svijest o pravima i obavezama
•    organiziraju obuku za državljane trećih zemalja i zajednice domaćine.

Cjelokupan popis uvjeta i obrazac za prijavu dostupni su na našim internetskim stranicama – Nagrada EGSO-a za civilno društvo 2016Language icon EN. Prijave kandidata moraju se poslati izravno EGSO-u.

Nagrada u ukupnoj vrijednosti od 50 000 EUR, koju će podijeliti do petero dobitnika, bit će dodijeljena 15. prosinca 2016. Na natjecanje se mogu prijaviti organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na europskoj, nacionalnoj regionalnoj ili lokalnoj razini. Mogu se prijaviti i pojedinci.

Pozivamo organizacije i pojedince koji ispunjavaju navedene uvjete i ostvarili su vrijedne projekte da se prijave na natjecanje za Nagradu EGSO-a za civilno društvo 2016.

Rok za podnošenje prijava je 9. rujna 2016.

Kontakt:

Europski gospodasrki i socijalni odbor (European Economic and Social Committee)
Tel. +32 2 546 9779 – Faks +32 25469764
E-mail: press@eesc.europa.eu – Internet: www.eesc.europa.eu