Prvog srpanja Estonija je preuzela presjedanje Vijećem Europske unije gdje se države članice EU-a izmjenjuju kao predsjedateljice Vijeća svakih šest mjeseci.

Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada EU-a u Vijeću.

Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio”. Taj je sustav uveden Ugovorom iz Lisabona iz 2009. Trio određuje dugoročne ciljeve i izrađuje zajednički program u kojem se utvrđuju teme i glavna pitanja kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje izrađuju svoje detaljnije šestomjesečne programe.

Sadašnji trio čine predsjedništva Estonije, Bugarske i Austrije.

Prioriteti estonskog predsjedništva temelje se na strateškom programu Europskog vijeća i zajedničkim ciljevima koje su države članice i institucije EU-a utvrdile u Rimskoj deklaraciji povodom 60. obljetnice Rimskih ugovora. Estonsko predsjedništvo usredotočit će se na očuvanje zajedničkih vrijednosti blagostanja, sigurnosti, mira i stabilnosti u Europi. Nastojat će konkretnim odlukama održati jedinstvo Europe.

Predsjedništvo će se tijekom sljedećih šest mjeseci usredotočiti na četiri ključna područja: otvoreno i inovativno europsko gospodarstvo, sigurnu i zaštićenu Europu, digitalnu Europu i slobodno kretanje podataka te uključivu i održivu Europu.

Photocredit: www.eu2017.ee