croatian-and-european-flagEuropska komisija donijela je „Sporazum o partnerstvu” s Hrvatskom kojim se utvrđuje strategija za optimalno korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u Hrvatskoj. Sporazumom koji je danas donesen utire se put za ulaganja u ukupnom iznosu od 8,6 milijardi EUR u okviru kohezijske politike u razdoblju od 2014. do 2020. (izraženo u tekućim cijenama, u što su uključeni financiranje europske teritorijalne suradnje i dodjela financijskih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih). Za Hrvatsku su izdvojene i dvije milijarde EUR za ruralni razvoj te 252,6 milijuna EUR za ribarstvo i pomorski sektor.

Ulaganjima EU-a želi se ojačati konkurentnost, razvijati gospodarstvo koje će biti ekološki prihvatljivo i u kojem će se učinkovito raspolagati resursima, poduprijeti aktivne mjere zapošljavanja i suzbijati socijalna isključenost.