Na poziv predsjednika Junckera prvi potpredsjednik Timmermans predstavio je Kolegiju povjerenika najnoviji razvoj događaja vezan uz dijalog o poljskom pravosuđu i vladavini prava koji između Komisije i Poljske traje od 13. siječnja 2016.

Komisija je ozbiljno zabrinuta zbog četiri zakonodavna akta nedavno predložena u Poljskoj:

  • zakonu o nacionalnom pravosudnom vijeću,
  • zakonu o nacionalnoj pravosudnoj školi,
  • zakonu o organizaciji redovnih sudova i
  • zakonu o vrhovnom sudu

od kojih je poljski parlament donio tri, od kojih je jedan stupio na snagu, dva još uvijek čekaju potpis predsjednika, a o jednom se raspravlja u parlamentu. Ako se provedu u postojećem obliku, ti će zakoni imati vrlo znatan negativan učinak na neovisnost pravosuđa te bi se na taj način povećala sistemska prijetnja vladavini prava u Poljskoj.

Kolegij povjerenika danas je održao prvu temeljitu raspravu o tom novom razvoju događaja, izrazio ozbiljnu zabrinutost te razmotrio zakonske i političke mogućnosti koje Komisija ima na raspolaganju za djelovanje na temelju te zabrinutosti, a u skladu sa svojom funkcijom čuvarice osnivačkih ugovora. Te mogućnosti obuhvaćaju treću Preporuku o vladavini prava poljskoj vladi i mogućnost pokretanja postupaka zbog povrede europskog zakonodavstva.

U raspravi se spominjala i mogućnost aktiviranja članka 7. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji. Kolegij povjerenika složio se da će se tom pitanju vratiti na sastanku sljedećeg tjedna na temelju sveobuhvatne pravne analize te eventualnih opaski poljskih vlasti, ostalih zainteresiranih strana i europskih i međunarodnih organizacija. Komisija poziva poljske vlasti da nove zakone stave na čekanje i ponovno se uključe u otvoreni dijalog o vladavini prava s prvim potpredsjednikom Timmermansom kako bi se pokušali riješiti izraženi razlozi za ozbiljnu zabrinutost.

Photocredit: © European Union , 2014   /  Source: EC – Audiovisual Service   /   Photo: Lieven Creemers