clean-air-prizeEuropska komisija objavila je natječaj na kojem će dodijeliti nagradu od 3 milijuna eura osobi ili timu koji razvije najbolji materijal za smanjenje koncentracije lebdećih čestica u zraku u urbanim područjima.

Cilj je poboljšati kvalitetu zraka u gradovima i smanjiti ozbiljne zdravstvene rizike koje lebdeće čestice predstavljaju.

Nagradom u sklopu Obzor 2020. programa za materijale za čisti zrak želi se potaknuti inovativno razmišljanje kako bi se pronašlo rješenje koje se zasniva na materijalu.

Materijal može biti napravljen od bilo koje kemijske tvari (npr. plastika, beton, asfalt itd.) koja može smanjiti koncentraciju čestica u zraku.

Europski povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije Carlos Moedas rekao je: “Loša kvaliteta zraka veliki je problem za zdravlje ljudi i okoliš. Onečišćivači zraka svake godine ubiju pola milijuna Europljana. U sklopu Obzora 2020., nastavljamo ulagati u ključne tehnologije razvoja, kao što su napredni materijali, kako bi se smanjilo koncentraciju čestica u zraku za dobrobit svih.”

Više o lebdećim česticama: Europska agencija za okoliš.

Pravila natječaja su dostupna na internetu.

Više informacija: istraživanje i inovacije RTD

Natjecatelji će moći podnositi radove od od 26. siječnja 2017. do 23. siječnja 2018.