Europska kOP konkurentnost i kohezijaomisija usvojila prijedlog Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. Republike Hrvatske.

Time je otvoren put za korištenje 6,881 milijardi eura EU sredstava za ulaganje u rast i razvoj. Od ukupne vrijednosti, 4,321 milijardi eura dodijeljeno je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda.
Raspodjela spomenute alokacije od ukupno 6,881 milijardi eura iz ESI fondova, kojoj se pridodaje još oko 1,2 milijarde eura sufinanciranja iz proračuna Republike Hrvatske, je sljedeća:
  • Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za poticanje konkurentnosti: istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje
  • Preko 45% ukupne alokacije iz Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije
  • Značajan udio ulaganja, od više od 3,5 milijardi eura, uložit će se u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet)

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Dokument Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. možete preuzeti ovdje.