Zastupnici su spremni na pregovore s državama članicama o jačanju okvira EU-a za sprečavanje i kontrolu bolesti te o zajedničkoj zaštiti od prekograničnih zdravstvenih prijetnji.

Prijedlog o proširenju mandata Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) usvojen je s 598 glasova za, 84 glasa protiv i13 suzdržanih. Države članice EU-a trebale bi izraditi nacionalne planove pripravnosti i odgovora te pravovremeno pružati usporedive i kvalitetne podatke, ustvrdili su zastupnici. Žele osigurati i da se mandat ECDC-a uz postojeće područje zaraznih bolesti proširi i na područje nezaraznih bolesti, kao što su kardiovaskularne bolesti i bolesti dišnog sustava, rak, dijabetes ili mentalne bolesti.

Zakonodavni prijedlog za bolje sprečavanje te jačanje pripravnosti i odgovora EU-a na buduće ozbiljne prekogranične zdravstvene krize usvojen je s 594 glasa za, 85 glasova protiv i 16 suzdržanih. Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 ukazala je na to da je potrebno više učiniti na razini EU-a kako bi se ojačala suradnja država članica, osobito u graničnim regijama, istaknuli su zastupnici. U tekstu se poziva i na uvođenje jasnih postupaka i veću transparentnost u zajedničkim aktivnostima javne nabave EU-a i povezanim ugovorima o kupovini.

Videozapisi plenarne rasprave (prvi dio / drugi dio).

Izjave

Izvjestiteljica Joanna Kopcińska (ECR, Poljska) izjavila je: „Naši bi prijedlozi mogli poboljšati suradnju, razmjenu informacija, stručnog znanja i najbolje prakse među državama članicama, Odbora za zdravstvenu sigurnost i samog ECDC-a. To će dovesti do veće pripravnosti i bolje koordinacije odgovora u slučaju izazova u području zdravlja. Složili smo se i da ćemo uložiti više napora u izradu analiza i modela koji će državama članicama pomoći u kontroli izbijanja bolesti prikupljanjem i obradom većeg broja epidemioloških podataka uz zadržavanje ključnih nacionalnih ovlasti u zaštiti zdravlja.”

„Naš cjelokupni sustav za predviđanje i upravljanje krizama mora se voditi vizijom „Jednog zdravlja” u svim europskim politikama. Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 pokazala je da pitanje javnog zdravlja može utjecati na funkcioniranje svih dijelova europskog društva,” izjavila je izvjestiteljica Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Francuska). „U potpunosti podržavam ideju da zajednički postupak za javnu nabavu postane standardna praksa. Kad je riječ o pregovorima s predmetnim sektorom, EU je jači kad nastupa složno u ime svih država članica,” dodala je.

Kontekst

U sklopu izgradnje europske zdravstvene unije Komisija je 11. studenoga 2020. predložila novi okvir zdravstvene sigurnosti koji se temelji na iskustvu borbe protiv pandemije koronavirusa. Paket uključuje prijedlog uredbe o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i prijedlog za jačanje mandata Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti.