U srijedu, 7. prosinca potpredsjednica Europske komisije za proračun i ljudske resurse Kristalina Georgieva službeno će pokrenuti Europske snage solidarnosti. Svečanost će se održati u 13 sati u Bruxellesu uz sudjelovanje brojnih organizacija i mladih.

Europske snage solidarnosti osmišljene su kako bi se europskim građanima mlađima od 30 godina omogućilo pružanje potpore nevladinim organizacijama, tijelima lokalne vlasti ili privatnim poduzećima aktivnima u rješavanju zahtjevnih situacija diljem Europske unije, na primjer: ponovna izgradnja zajednica nakon prirodnih katastrofa, rješavanje socijalnih izazova poput socijalne isključenosti, siromaštva, zdravstvenih i demografskih izazova, ili rad na prihvatu i integraciji izbjeglica.

Europske snage solidarnosti razviti će vlastiti identitet koji počiva na angažiranju i solidarnosti, EU-ovim temeljnim vrijednostima. Pridruživanjem Europskim snagama solidarnosti sudionici izražavaju predanost i spremnost da jedno razdoblje vlastitog života posvete drugima. Pomažući drugima, uključujući i najranjivije skupine u našim društvima i zajednicama, mladi će u praksi provesti solidarnost, EU-ovu temeljnu vrijednost, ali i steći vještine (uključujući i jezične) i iskustvo koji će im biti korisni za pronalaženje posla ili daljnje obrazovanje i osposobljavanje.

Kad će se osnovati i kako će funkcionirati?
Europske snage solidarnosti temeljit će se na postojećim stručnim i volonterskim programima EU-a za mlade te mobilizaciji uspostavljenih mreža za zapošljavanje i obrazovanje te subjekata iz civilnog društva diljem Europe. Razvijat će se u bliskoj suradnji s državama članicama, tijelima lokalne vlasti i nevladinim organizacijama.

Kandidati koji se žele pridružiti Europskim snagama solidarnosti i subjekti koji žele angažirati članove moći će to učiniti na jedinstvenoj kontaktnoj točki: posebnom internetskom portalu Europskih snaga solidarnosti.
Dobrovoljni će rad trajati od dva mjeseca do godine dana, a radni odnos najmanje četiri mjeseca.
Europske snage solidarnosti osnovat će se što je prije moguće, a prvi će korak biti aktiviranje internetskog portala. Cilj je privući 100 000 mladih članova do 2020.

Tko se može pridružiti i prema kojim kriterijima?
Europskim snagama solidarnosti mogu se pridružiti svi europski građani mlađi od 30 godina, bez obzira na porijeklo i na to jesu li trenutačno u programu obrazovanja ili osposobljavanja, zaposleni ili nezaposleni. Bit će dostupne aktivnosti za brojne profile, od osoba koje su napustile školovanje do visokoobrazovanih osoba koje možda već imaju radno iskustvo.

Kao što i samo ime govori, Europske snage solidarnosti prvenstveno će se temeljiti na solidarnosti. Mladi koji žele postati članovima morat će u okviru postupka registracije prihvatiti njihovu misiju te izjaviti svoju angažiranost i spremnost za obavljanje solidarnih aktivnosti nakon što ih se poveže s nekom organizacijom ili prihvati kao volontere. Iako sama registracija nije jamstvo za sudjelovanje, zbog raznih izazova i velikog raspona vještina potrebnih da ih se prevlada tražit će se vrlo različiti stučni profili.

U kakvim će aktivnostima sudjelovati Europske snage solidarnosti?
Članovi Europskih snaga solidarnosti mogu sudjelovati u svim vrstama aktivnosti pripravnosti i dugoročnog odgovora u slučaju katastrofe, aktivnostima povezanima sa socijalnim izazovima poput socijalne isključenosti, siromaštva, zdravstvenih i demografskih izazova ili aktivnostima za rješavanje izbjegličke krize.
Program bi mogao, primjerice, podržati razvoj socijalnih, zdravstvenih i rehabilitacijskih usluga za osobe u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti, kao što su Romi, osobe s invaliditetom, određene skupine imigranata i druge žrtve diskriminacije i predrasuda.

Hitni je odgovor na krizne situacije (na primjer gašenje šumskih požara ili potraga i spašavanje u gradovima) isključen jer su za njih potrebni visoko osposobljeni stručnjaci. No, ako ruralna zajednica želi smanjiti opasnost od šumskih požara, primjerice uklanjanjem niskog raslinja, članovi Europskih snaga solidarnosti mogu dati vrijedan doprinos.

Gdje će se članove Europskih snaga solidarnosti rasporediti i na koliko dugo?
Članove se može rasporediti u njihovim matičnim državama ili u drugim državama članicama EU-a ovisno o potrebama organizacija sudionica i profilu i preferencijama kandidata.

Koje organizacije mogu sudjelovati?
Nevladine organizacije, tijela lokalne vlasti ili privatna poduzeća koji su aktivni u rješavanju zahtjevnih situacija mogu putem portala kontaktirati s članovima Europskih snaga solidarnosti te ih angažirati.
Sve organizacije koje obavljaju volonterske aktivnosti moraju imati važeću akreditaciju kojom se jamči usklađenost s Poveljom Europske volonterske službe (EVS) kako bi se osiguralo poštovanje zadanih standarda kvalitete.

Hoće li sudionici biti plaćeni?
Ako osoba ima status zaposlenika, stažista ili pripravnika u drugoj državi članici, isplaćivat će joj se plaća (u slučaju ugovora o radu) i/ili naknada (za staž ili pripravništvo) radi pokrivanja svakodnevnih i putnih troškova koji se mogu financirati primjerice iz programa Jamstva za mlade.
Ako je osoba volonter, osnovni troškovi sudjelovanja (npr. hrana, smještaj, putni troškovi) financiraju se sredstvima koja su organizaciji dodijeljena preko Europske volonterske službe. Primit će i džeparac, čiji će iznos ovisiti o državi u kojoj će obavljati aktivnosti. Osim toga, svi će volonteri biti obuhvaćeni obveznim kolektivnim osiguranjem Europske volonterske službe.

Na koji će se način financirati inicijativa?
Financijske troškove povezane s prekograničnom mobilnosti i troškove boravka uglavnom će financirati EU u okviru postojećih struktura, kao što su Europska volonterska služba i program Jamstva za mlade.

Koje su koristi sudjelovanja za nevladine organizacije, poduzeća i tijela lokalne vlasti?
Europske snage solidarnosti pružaju svim poduzećima, nevladinim organizacijama i tijelima lokalne vlasti koji traže zaposlenike, stažiste ili volontere za projekte solidarnosti jednostavan i jedinstven pristup informacijama i uslugama volonterskog rada i zapošljavanja. Osim toga, bit će dostupno više motiviranih mladih ljudi nego što bi to bio slučaj na lokalnoj ili nacionalnoj razini.
Budući da će svi mladi učlanjeni u Europske snage solidarnosti morati iskazati predanost i motiviranost, organizacije i poduzeća moći će lakše i brže izvršiti predodabir kandidata koji su najprimjereniji za organizaciju i njezine posebne potrebe.

Mogući primjeri:
– Hrvatska organizacija aktivna na poslijeratnom području ugošćava volontere iz nekoliko država članica EU-a. Organiziraju aktivnosti za mlade iz različitih zajednica kako bi im omogućili miran suživot. Budući da volonteri ne dolaze iz te regije, bit će bolje prihvaćeni u objema zajednicama te će moći postići bolje rezultate.

– Nakon izlijevanje nafte u Sjevernom moru mlada će Dankinja otići pružiti pomoć lokalnome švedskom tijelu u najpogođenijem području u razdoblju od devet mjeseci. Pomoći će općini u čišćenju područja i pobrinuti se za životinje. Smještaj, hranu i putne troškove, kao i osiguranje i džeparac plaća Europska volonterska služba izravno lokalnom nadležnom tijelu.

– Nakon savjetovanja sa savjetnikom za karijeru u lokalnom centru za zapošljavanje, mladi socijalni radnik iz Atene prihvatio je ponudu za posao u prihvatnom centru za izbjeglice u Solunu. Sljedećih će osam mjeseci surađivati s timom psihologa, socijalnih radnika i učitelja kako bi pomogli djeci izbjeglicama da se prilagode novom životu. Primat će neto mjesečnu plaću i mjesečnu naknadu od 200 EUR za pokrivanje svakodnevnih i putnih troškova.

Europske snage solidarnosti se razlikuju od Inicijative volontera humanitarne pomoći EU-a (2014. – 2020.) koja je otvorena građanima EU-a bez obzira na dobnu granicu. Ovaj program omogućit će otprilike 18 000 Europljana dobrovoljno sudjelovanje u projektima koje financira EU diljem svijeta.

Portal Europskih snaga solidarnosti: https://europa.eu/youth/solidarity