Međimurska županija i Informacijski centar EUROPE DIRECT Čakovec i ove će godine već tradicionalno obilježiti Dan Europe.

I ove godine u planu nam je na Dan Europe pretvoriti dio grada Čakovca u Europsko selo. Cjelokupan događaj zamišljen je da skupine učenika iz srednjih škola i osnovnih škola (npr. razred, grupa prijatelja ili dr.) istraže i predstave jednu državu članicu po vlastitom odabiru. Način na koji žele predstaviti državu ovisi samo o njima. Svakoj grupi biti će osiguran štand koji je potrebno urediti i ukratko predstaviti državu koju su odabrali. Cilj je motivirati mlade na učenje i istraživanje o državama članicama, a ujedno im i omogućiti da praktično primjene svoje stečeno znanje.

U ovom događaju mogu sudjelovati učenici svih osnovnih i srednjih škola u Međimurskoj županiji, a broj skupina učenika i njihovih članova po srednjoj školi je neograničen. S obzirom na ograničeni broj država članica kod odabira vrijediti će princip „tko prvi“. U nastavku je popis svih država članica Europske unije (bez Ujedinjenog Kraljevina) koji će se ažurirati kako će grupe prijavljivati za sudjelovanje. Tako ćete u svakom trenutku znati koje države su još dostupne.

Na samom kraju događaja održat će se izbor najboljih skupina za koje će biti osigurane vrijedne nagrade.

Škole svoje skupine i popis odabranih članica prijavljuju na email adresu: lea.sencar@medjimurska-zupanija.hr do 3. travnja 2020.

POPIS DRŽAVA ČLANICA

(označene crveno više nisu dostupne)

Austrija Litva
Belgija Luksemburg
Bugarska Mađarska
Cipar Malta
Češka Nizozemska
Danska Njemačka
Estonija Poljska
Finska Portugal
Francuska Rumunjska
Grčka Slovačka
Hrvatska Slovenija
Irska Španjolska
Italija Švedska
Latvija