Kad vršite prekogranično plaćanje u eurima, rumunjskim lejima ili švedskim krunama unutar EU-a, banka vam za to ne smije naplatiti naknadu veću od one za ekvivalentnu nacionalnu transakciju. To pravilo moraju primjenjivati čak i banke u zemljama EU-a koje nisu u europodručju.

To uključuje:

  • doznake između bankovnih računa u različitim zemljama EU-a
  • podizanje gotovine s bankomata u državama članicama EU-a
  • plaćanja debitnim ili kreditnim karticama u cijelom EU-u
  • izravna terećenja

Na primjer, ako vam banka naplaćuje 1 euro svaki put kad u svojoj zemlji podižete novac na bankomatu koji je izvan mreže vaše banke, može vam naplatiti isti taj iznos kad podižete novac u drugoj zemlji EU-a.

Naknade za korištenje karticom

Kad u EU-u plaćate kreditnom ili debitnom karticom, trgovci i banke ne mogu vam naplatiti dodatnu naknadusamo zato što se koristite određenom karticom. To se pravilo primjenjuje na svaku kupovinu karticom (u trgovinama i na internetu) u vašoj zemlji ili drugoj zemlji EU-a.

American Express, Diners Club te poslovne kreditne kartice čije račune ne plaćate vi nego vaš poslodavac nisu obuhvaćene pravilima EU-a o platnim uslugama te vam za upotrebu tih kartica i dalje može biti naplaćena naknada.

Imajte na umu da vam izdavatelj kartice može naplatiti naknadu za konverziju valute ako plaćate karticom u valuti EU-a koja nije euro.

Prijevara povezana s karticama i plaćanjem

Pravilima EU-a ograničen je iznos koji se od vas može tražiti ako ste žrtva prijevare povezane s karticama ili plaćanjem (slučajevi kad vam se kartica ili račun tereti bez vašeg odobrenja). U svim takvim slučajevima od vas se može tražiti da platite najviše 50 eura za troškove plaćanja povezanih s prijevarom.

Međutim, ako niste svjesni gubitka, krađe ili pronevjere svojih sredstava (tj. ako vam je račun hakiran ili kartica kopirana ili terećena bez vašeg znanja), tada ne morate ništa platiti. Vaša banka ili izdavatelj kartice treba snositi sve troškove. To se pravilo primjenjuje i ako je gubitak prouzročio zaposlenik banke.

Blokiran novac na kartici

Ponekad ćete prilikom rezervacije, primjerice u hotelu ili poduzeću za iznajmljivanje vozila, biti zamoljeni da navedete podatke o kartici kao jamstvo rezervacije. Trgovac prilikom rezervacije može i blokirati određeni iznos na vašoj kartici. To znači da je trgovac rezervirao dio dopuštenog iznosa na vašoj kreditnoj kartici ili dostupnog iznosa na vašem računu za naplatu troškova koji bi se mogli pojaviti, primjerice posluge u sobu u hotelu ili eventualnih oštećenja na unajmljenom automobilu.

Trgovac vas treba obavijestiti ako namjerava blokirati određeni iznos na vašoj kreditnoj kartici, a vi to trebate odobriti, kao i točan iznos koji će se blokirati.

Čim izvršite pravo plaćanje, primjerice kad odlazite iz hotela i kreditnom karticom plaćate sobu ili kad vraćate unajmljeni automobil i plaćate konačni račun, banka odmah mora osloboditi blokirani iznos na vašoj kreditnoj kartici.

Izravna terećenja

Ako se vaš bankovni račun izravno tereti, može se dogoditi da se plaćanje izvrši pogreškom ili da se naplati pogrešni iznos, primjerice ako otkažete ugovor s određenim dobavljačem, ali račun vam se i dalje izravno tereti nakon završetka ugovora. U takvim situacijama imate pravo na povrat predmetnog iznosa u roku od osam tjedana. To se primjenjuje na sva izravna terećenja, kako ona u vašoj matičnoj zemlji, tako i prekogranična unutar EU-a.Što učiniti ako imate problem

Ako imate bilo kakav problem s plaćanjima u EU-u, obratite se svojoj banci ili izdavatelju kartice. Oni vam na pritužbu moraju dati pisani odgovor u roku od 15 dana (ili do 35 dana u određenim iznimnim okolnostima). Moraju imati i uspostavljen službeni postupak za pritužbe potrošača.

Ako trebate pomoć za postizanje priznavanja svojih prava, možete kontaktirati FIN-NETen za probleme s pružateljima financijskih usluga, odnosno ECC-Net za probleme s trgovcima.

Čekovi

Pravila EU-a o bankovnim naknadama za međunarodna i domaća plaćanja ne primjenjuju se na čekove.

Ponekad se za unovčenje čeka iz druge države članice EU-a primjenjuju vrlo visoke transakcijske pristojbe. U mnogim se zemljama čekovi više ne prihvaćaju kao način plaćanja.

Zakonodavstvo EU