Od 15. prosinca 2016. tijelima javne vlasti, poduzećima i građanima bit će dostupne početne usluge europskog satelitskog navigacijskog sustava Galileo.

Maroš Šefčovič, potpredsjednik Komisije zadužen za energetsku uniju, izjavio je: Geolociranje je okosnica današnje digitalne revolucije koja nam donosi nove usluge, a s njima i promjene u naš svakodnevni život. Preciznost pri određivanju zemljopisne lokacije s Galileom će se povećati deset puta, što će utrti put sljedećoj generaciji tehnologija temeljenih na lokaciji: autonomnim automobilima, povezanim uređajima i pametnim gradskim uslugama. Europskim bih poduzetnicima danas želio poručiti sljedeće: zamislite što sve možete učiniti s Galileom – ne čekajte, inovirajte! Povjerenica Elżbieta Bieńkowska, zadužena za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, dodala je: Pružanje početnih usluga sustava Galileo veliko je postignuće za Europu i prvo ostvarenje cilja u okviru naše nedavno donesene svemirske strategije. To je rezultat zajedničkih napora uloženih u osmišljanje i izgradnju najtočnijeg satelitskog navigacijskog sustava na svijetu. Jednako tako, to je dokaz tehnološke izvrsnosti Europe, njezina znanja te predanosti pružanju usluga i aplikacija temeljenih na svemirskoj tehnologiji. Ni jedna europska država to ne bi mogla postići sama.

Izjavom o početnim uslugama koju će Europska komisija službeno predstaviti u Bruxellesu u četvrtak, 15. prosinca, sustav Galileo počinje, u suradnji sa sustavom GPS, pružati sljedeće besplatne usluge:

  • Podrška u hitnim operacijama. Otkrivanje osobe izgubljene na moru ili u planinama danas može trajati satima. Uslugom traganja i spašavanja (SAR) omogućit će se brže pronalaženje i spašavanje osoba koje upute poziv za pomoć s radiofarova s podrškom za Galileo jer će se vrijeme otkrivanja skratiti na samo 10 minuta. Naknadno poboljšanje te usluge trebalo bi uključivati slanje obavijesti pošiljatelju hitnog poziva da je lociran te da pomoć stiže.
  • Točnija navigacija za građane. Otvorena usluga sustava Galileo besplatna je tržišna usluga za određivanje položaja i vremena te za navigaciju koju mogu upotrebljavati čipovi s podrškom za Galileo u pametnim telefonima ili sustavima za navigaciju u automobilima. Na tržištu je od jeseni 2016. dostupan niz takvih pametnih telefona koji se sada mogu koristiti signalima za točnije određivanje položaja. Do 2018. Galileo će biti dostupan i u svakom novom modelu vozila na europskom tržištu te će pružati poboljšane navigacijske usluge za niz uređaja i omogućiti uporabu sustava eCall za hitne intervencije. Poboljšana točnost pri određivanju položaja bit će osobito korisna osobama koje upotrebljavaju navigacijske uređaje u gradovima, gdje visoke zgrade često mogu blokirati satelitske signale.
  • Bolja vremenska sinkronizacija za kritične infrastrukture. Satovima visoke preciznosti sustava Galileo omogućit će se stabilnija vremenska sinkronizacija bankovnih i financijskih transakcija, telekomunikacijskih mreža i mreža za distribuciju energije kao što su pametne mreže. To će pridonijeti njihovu učinkovitijem radu.
  • Pouzdane usluge za tijela javne vlasti. Galileo će jednako tako putem javne regulirane usluge pružati podršku tijelima javne vlasti kao što su službe civilne zaštite, službe humanitarne pomoći, carina i policija. Korisnicima u državnim tijelima u izvanrednim će ili kriznim situacijama na nacionalnoj razini (npr. u slučaju terorističkih napada) pružati posebno stabilne i u potpunosti šifrirane usluge kako bi se osigurao njihov kontinuitet.

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4366_hr.htm; Početne usluge sustava Galileo – najčešća pitanja (MEMO/16/4382);Svemirska strategija za Europu; Audiovizualni materijali; Europski servisni centar za GNSS (GSC);Očekivani učinak, točnost i dostupnost početnih usluga sustava Galileo;Galileo za građane