P029704000102-219987Jučerašnjim paketom pokreće se godišnji ciklus gospodarskog upravljanja. Njime se utvrđuju opći gospodarski i socijalni prioriteti za EU te se državama članicama daju političke smjernice za sljedeću godinu. Budući da se politički izazovi razlikuju od države do države, i odgovori će biti različiti. Međutim, postoje sveprisutne teme koje utječu na EU kao cjelinu. Da bi se ojačao oporavak i potaknula konvergencija, Komisija preporučuje nadogradnju triju glavnih stupova koji su utvrđeni prošle godine za gospodarsku i socijalnu politiku EU-a 2016.: ponovno pokretanje ulaganja, provedba strukturnih reformi i odgovorna fiskalna politika.

Taj se paket nadovezuje na posljednje podatke iz jesenske gospodarske prognoze Komisije. U njemu se također odražava nov pristup Europskom semestru utvrđen u nedavnoj Komunikaciji Komisije o koracima prema dovršetku ekonomske i monetarne unije, kao i jači naglasak na zapošljavanju i socijalnim pitanjima te europodručju.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: „U godišnjem pregledu rasta zapravo je riječ o davanju prednosti onim politikama kojima se može ojačati oporavak.Potrebno je jače potaknuti ulaganja, provesti odlučne strukturne reforme i voditi odgovornu fiskalnu politiku. To može biti pokretačka snaga konvergencije u državama članicama. Smatramo da je veoma važno ujednačiti gospodarske i socijalne rezultate u Europi i sve ih približiti onima najboljima.”

Izvor: European Commission

Photocredit: European Commission