Komisija je danas izvjestila o napretku Hrvatske u ispunjavanju potrebnih uvjeta za pristupanje schengenskom području.

Na temelju rezultata postupka schengenske evaluacije započetog 2016. Europska komisija smatra da je Hrvatska poduzela potrebne mjere kako bi osigurala ispunjavanje potrebnih uvjeta za potpunu primjenu schengenskih pravila i standardâ. Hrvatska treba nastaviti provoditi sve tekuće mjere, posebno kad je riječ o upravljanju vanjskim granicama, kako bi se osiguralo daljnje ispunjavanje tih uvjeta. Komisija je danas potvrdila i da Hrvatska kontinuirano ispunjava obveze povezane sa schengenskim pravilima koje je preuzela u okviru pregovora o pristupanju.

Predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: Odajem priznanje Hrvatskoj za ustrajnost i napore koje je uložila kako bi ispunila sve kriterije za pristupanje schengenskom području. Schengensko područje možemo ojačati samo ako smo ujedinjeni i složni. Dijeljenje postignuća Schengena mora biti naš zajednički cilj. Zato vjerujem da će države članice poduzeti prave korake kako bi Hrvatska uskoro postala punopravna članica schengenskog područja.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Schengensko područje jedno je od najvećih i najkonkretnijih postignuća europske integracije. Njegova snaga međutim uvelike ovisi o njegovoj uključivosti. Sada kad je Hrvatska poduzela mjere kako bi osigurala ispunjavanje potrebnih uvjeta, to moramo priznati. Kad postane punopravna članica schengenskog područja, pridonosit će njegovu daljnjem jačanju i osiguravanju bolje zaštite granica EU-a.

U svom govoru o stanju Unije 2017. predsjednik Juncker izričito se založio za to da Hrvatska postane punopravna članica schengenskog područja u trenutku kada ispuni sve potrebne uvjete. Komisija je danas izvijestila o pozitivnom rezultatu dugačkog procesa evaluacije i suradnje tijekom kojeg je Hrvatska kontinuirano napredovala kako bi ispunila te uvjete.

Pozitivna ocjena za sve schengenske kriterije

U današnjoj Komunikaciji analizirane su evaluacije provedene između lipnja 2016. i svibnja 2019., u kojima je ispitano kako Hrvatska primjenjuje schengenska pravila i standarde u nizu područja. Komisija je već bila pozitivno ocijenila i potvrdila potpunu primjenu schengenskih pravila u područjima zaštite podataka, policijske suradnje, zajedničke vizne politike, politike vraćanja, Schengenskog informacijskog sustava (SIS), vatrenog oružja i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, a u današnjoj se Komunikaciji potvrđuje i da je Hrvatska poduzela potrebne mjere kako bi osigurala ispunjavanje uvjeta za primjenu schengenskih pravila u području upravljanja vanjskim granicama. Hrvatska će trebati nastaviti s radom kako bi osigurala dosljednu primjenu svih tekućih mjera u tom području.

Konačno, Komisija je izvijestila i o ispunjavanju obveza koje je Hrvatska preuzela u okviru pregovora o pristupanju a koje su relevantne za schengenska pravila. Te se obveze osobito odnose na područje pravosuđa i poštovanja temeljnih prava. Komisija je danas potvrdila da Hrvatska kontinuirano ispunjava sve te obveze.

Sljedeći koraci

Komisija poziva Vijeće na raspravu o toj Komunikaciji u cilju integracije Hrvatske u schengensko područje u skladu s Aktom o pristupanju iz 2011.

Kontekst

Schengensko područje najveće je područje slobodnog putovanja u svijetu i trenutačno obuhvaća 22 države članice EU-a (Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Finska, Grčka, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska) te četiri pridružene treće zemlje (Norveška, Island, Švicarska i Lihtenštajn). Ono omogućuje građanima slobodno kretanje među tim zemljama bez graničnih kontrola, što olakšava putovanja, rad i život preko granica.

Zemlje koje žele pristupiti schengenskom području moraju proći niz schengenskih evaluacija kako bi se potvrdilo da ispunjavaju potrebne uvjete za primjenu schengenskih pravila. U tim se evaluacijama procjenjuje može li ta zemlja preuzeti odgovornost za kontrolu vanjskih granica u ime ostalih država schengenskog područja, učinkovito surađivati s policijskim tijelima drugih država članica schengenskog područja u cilju održavanja visoke razine sigurnosti nakon ukidanja graničnih kontrola, primjenjivati schengenska pravila, kao što su kontrola kopnenih, morskih i zračnih granica (zračne luke), izdavanje schengenskih viza, policijska suradnja i zaštita osobnih podataka te povezivanje sa Schengenskim informacijskim sustavom i njegova upotreba.

Kad se bude smatralo da su ispunjeni svi potrebni uvjeti za primjenu svih relevantnih dijelova schengenskih pravila, na Vijeću je da, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, jednoglasno donese konačnu odluku.

Hrvatska je u ožujku 2015. izrazila spremnost za početak postupka schengenske evaluacije u svim relevantnim područjima politike. U današnjem izvješću analiziran je napredak postignut tijekom tog postupka evaluacije u svim relevantnim područjima i potvrđeno kontinuirano ispunjavanje obveza koje je Hrvatska preuzela u okviru pregovora o pristupanju EU-u.

Dodatne informacije

Komunikacija o verifikaciji potpune primjene schengenske pravne stečevine od strane Hrvatske

Prilog Komunikaciji