Hrvatska je od danas povezana sa Schengenskim informacijskim sustavom (SIS), najrasprostranjenijim sustavom za razmjenu informacija namijenjenim upravljanju granicama i održavanju sigurnosti u Europi.

Hrvatska će odsad putem SIS-a moći s ostalim državama članicama razmjenjivati informacije o osobama koje se traže zbog povezanosti s terorizmom i drugim teškim zločinima, o nestalim osobama te o određenim predmetima, npr. ukradenim vozilima, vatrenom oružju i identifikacijskim dokumentima. Time će se dodatno poboljšati razmjena informacija među državama članicama te pridonijeti sigurnosti svih europskih građana. Integracijom Hrvatske u SIS pridonijet će se i kraćem čekanju na kopnenim graničnim prijelazima između Hrvatske i Slovenije – budući da obje države članice imaju pristup SIS-u, baze podataka više neće biti potrebno provjeravati s obje strane granice.

Komisija je postupnu integraciju Hrvatske u SIS predložila 18. siječnja 2017., a Vijeće je prijedlog Komisije prihvatilo 25. travnja 2017. te kao datum stupanja na snagu te odluke odredilo 27. lipnja 2017.

U prosincu 2016. Komisija je iznijela zakonodavni prijedlog (EN) o daljnjem jačanju operativne djelotvornosti Schengenskog informacijskog sustava poboljšanjem sigurnosti i pristupačnosti sustava, uvrštavanjem novih kategorija upozorenja te uvođenjem obveze državama članicama o unošenju upozorenja u SIS u slučajevima povezanima s terorizmom.