Parlament je prihvatio stajalište o novom EU programe poticanja ulaganja i pristupa financiranju od 2021. do 2027.

Novi InvestEU program nastavak je i zamjena sadašnjeg EFSI-ja (Europskog fonda za strateška ulaganja) koji je uspostavljen nakon financijske krize.

Zastupnici su u srijedu prihvatili amandmane koji su poboljšanje Komisijinog prijedloga.Među ostalim traže:

  • povećanje jamstava iz EU proračuna na 40.8 milijardi eura (u tekućim cijenama) kako bi se mobiliziralo više od 698 milijardi eura investicija diljem EU-a (Komisija je predlagala 38 milijardi, za moblizaciju 650 milijardi eura);
  • jasniji i novi ciljevi, poput rasta EU stope zaposlenosti, dosizanja kriterija Pariškog klimatskog sporazuma, ili ekonomske, teritorijalne i socijalne kohezije;
  • bolja zaštita klime: zastupnici EP-a traže da „najmanje 40%“ cjelokupne financijske omotnice programa InvestEU bude namijenjeno klimatskim ciljevima;
  • uvođenje Upravljačkog odbora kako bi se osigurala ravnoteža između javne politike i bankarskog upravljanja u vođenju programa; predstavnik EP-a bio bi član Odbora;
  • Komisija i Upravljački odbor podnosili bi godišnje izvješća o napretku, učinku i funkcioniranju programa InvestEU Parlamentu i Vijeću kako bi se i na taj način jačala odgovornost prema europskim građanima;

Izvješće je prihvaćeno s 517 glasova za, 90 protiv i 25 suzdržana.

Izjave

„InvestEU na jednom mjestu okuplja sve financijske instrumente EU proračuna. EFSI odnosno tzv. Junckerov plan, koji je nadahnuo uspostavu programa InvestEU već je pomogao otvoriti oko milijun radnih mjesta u Europskoj uniji, te je podupro rad više od 850 000 malih i srednjih tvrtki. Komisija predlaže poticanje investicija vrijednih 650 milijardi eura u razdoblju od 2021. do 2027., no mi u Parlamentu težimo doseći oko 700 milijardi eura. Program mora uzeti u obzir EU prioritete. InvestEU bit će važan alat za ostvarivanje gospodarskog rasta, stvaranje radnih mjesta, poticanje poduzetništva, te realizaciju društvene, ekonomske i teritorijalne kohezije u Europskoj uniji“ rekao je José Manuel Fernandes (EPP, Portugal), suizvjestitelj u Odboru za proračune. Pogledajte Fernandesov govor ovdje.

“InvestEU nije samo alat za nastavak pozitivnog učinka EFSI-ja i ostalih projekata koje smo koristili tijekom proteklih godina. Uz dodatno jačanje potpore malim i srednjim poduzećima, istraživanjima, inovacijama te održivoj infrastrukturi, ovaj program trebao bi početi rješavati pitanje golemih nedostataka u društvenoj infrastrukturi i time omogućiti provedbu projekata u područjima obrazovanja, zdravstva, te socijalnog stanovanja“, rekao je Roberto Gualtieri(S&D, Italija), suizvjestitelj i predsjedatelj Odbora za gospodarska i monetarna pitanja. Pogledajte Gualtierijev govor na plenarnoj sjednici ovdje.

Idući koraci

Zastupnici su sada spremni započeti pregovore s ministrima iz država članica s ciljem postizanja sporazuma na prvom čitanju.

Kontekst

Unatoč brojnim inicijativama, u Europskoj uniji još uvijek postoji veliki investicijski manjak. Program „InvestEU“ (dio Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. – „EU proračuna za budućnost“ ) rješava ovaj problem.

Zamjenjuje različite financijske instrumente koji su trenutačno na raspolaganju (među ostalim Europski fond za strateška ulaganja – EFSI, Instrument za povezivanje Europe, posebna sredstva unutar programa za Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (COSME), kao i posebnih jamstava i sredstava unutar programa Zapošljavanja i socijalnih inovacija (EaSI)), kako bi se jačalo gospodarstvo i model uveden Junckerovim planom (korištenje jamstava EU proračuna za privlačenje investitora).

InvestEU će se sastojati od Fonda InvestEU, InvestEU savjetodavnog centra te InvestEU portala (više informacija).