Europska komisija poduzela je prve korake u smjeru izgradnje europske zdravstvene unije koju je predsjednica von der Leyen najavila u svojem govoru o stanju Unije.

Komisija je iznijela niz prijedloga za jačanje okvira EU-a za zdravstvenu sigurnost te kapaciteta ključnih agencija EU-a u području pripravnosti i odgovora na krizne situacije. Potreban je veći stupanj koordinacije na razini EU-a kako bi se pojačala borba protiv pandemije bolesti COVID-19 i budućih zdravstvenih kriza. U danas iznesene prijedloge ugrađene su pouke iz aktualne situacije, a cilj im je zajamčiti bolju pripravnost i odgovor na trenutačnu zdravstvenu krizu i buduće takve krize.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Naš je cilj zaštititi zdravlje svih europskih građana. Tijekom pandemije koronavirusa postalo je očito da su u EU-u potrebni snažnija koordinacija, otporniji zdravstveni sustavi i bolja priprema za buduće krize. Mijenjamo način na koji se suočavamo s prekograničnim prijetnjama zdravlju. Danas započinjemo s izgradnjom europske zdravstvene unije kako bismo u krizi građanima omogućili visokokvalitetnu skrb te Uniji i državama članicama osigurali sve što im je potrebno za sprečavanje zdravstvenih kriza koje utječu na cijelu Europu i upravljanje njima.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Danas poduzimamo velik, važan korak prema uspostavi istinske europske zdravstvene unije. Jačamo zajedničke kapacitete za upravljanje kriznim situacijama kako bismo se pripremili za ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju i odgovorili na njih. Agencije EU-a moraju dobiti opsežnije mandate kako bi bolje štitile naše građane. U borbi protiv pandemije bolesti COVID-19 i budućih zdravstvenih kriza neophodan je veći stupanj koordinacije i učinkovitiji alati na razini EU-a.

Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane, izjavila je: Europski građani danas su više no ikad prije zabrinuti za svoje zdravlje. U kriznim vremenima građani s pravom očekuju od EU-a da preuzme aktivniju ulogu. Danas jačamo temelje sigurnijeg, spremnijeg i otpornijeg EU-a u području zdravlja. Bit će to velika promjena u našem zajedničkom kapacitetu za odgovor na krizne situacije. Poanta europske zdravstvene unije jest zajednički se, kao Unija, pripremiti za prijetnje zdravlju i suočiti se s njima. Moramo to učiniti kako bismo ispunili očekivanja naših građana.

U danas iznesenim prijedlozima naglasak je na osvježavanju postojećeg pravnog okvira za ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju te na jačanju kapaciteta za pripravnost i odgovor na krizne situacije ključnih agencija EU-a, konkretno Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) te Europske agencije za lijekove (EMA).

Snažniji okvir EU-a za zdravstvenu sigurnost

Kako bi se Komisiji i agencijama EU-a dao snažniji mandat za koordinaciju, Komisija je danas predložila novu uredbu o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju. Novim će se okvirom postići sljedeće:

 • jačanje pripravnosti: osmislit će se plan i preporuke za pripravnost na zdravstvene krize i pandemije na razini EU-a kojima će se olakšati donošenje planova na nacionalnoj razini, a uz njih i sveobuhvatni i transparentni okviri za izvješćivanje i reviziju. Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti te druge agencije EU-a pružali bi potporu pri pripremi nacionalnih planova. Komisija i agencije EU-a provodile bi reviziju planova i testirale njihovu otpornost.
 • snažniji nadzor: na razini EU-a uspostavit će se ojačan i integriran nadzorni sustav u kojem će se koristiti umjetna inteligencija i druge napredne tehnologije.
 • bolje izvješćivanje o podacima: države članice morat će pojačati izvješćivanje o pokazateljima zdravstvenih sustava (npr. dostupnosti bolničkih kreveta, kapacitetima za specijalizirano liječenje i intenzivnu njegu, broju osposobljenih zdravstvenih djelatnika itd.).
 • U slučaju proglašenja krizne situacije na razini EU-a pokrenula bi se pojačana koordinacija te omogućili razvoj, stvaranje zaliha i nabava proizvoda potrebnih tijekom krize.

Snažnije i djelotvornije agencije EU-a

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti te Europska agencija za lijekove od samog početka pandemije predvode djelovanja EU-a na suzbijanju bolesti COVID-19. Ta je bolest, međutim, pokazala da je obje agencije potrebno ojačati i dati im opsežniji mandat kako bi bolje štitile građane EU-a i učinkovitije se suočavale s prekograničnim prijetnjama zdravlju.

Mandat ECDC-a ojačat će se kako bi Centar mogao pružati potporu Komisiji i državama članicama u sljedećim područjima:

 • epidemiološki nadzor putem integriranih sustava koji omogućuju nadzor u stvarnom vremenu,
 • planiranje pripravnosti i odgovora, izvješćivanje o njima i njihova revizija,
 • davanje neobvezujućih preporuka i opcija za upravljanje rizikom,
 • kapacitet za mobilizaciju i raspoređivanje EU-ovih zdravstvenih timova radi pomoći lokalnim službama u državama članicama,
 • izgradnja mreže referentnih laboratorija EU-a i mreže za tvari ljudskog podrijetla.

Mandat Europske agencije za lijekove ojačat će se kako bi Agencija mogla posredovati u koordiniranom odgovoru na zdravstvene krize na razini Unije, i to na sljedeće načine:

 • praćenjem i ublažavanjem rizika od nestašice najvažnijih lijekova i medicinskih proizvoda,
 • pružanjem znanstvenih savjeta o lijekovima koji bi mogli biti učinkoviti u liječenju, sprečavanju ili dijagnosticiranju bolesti koje su uzrokovale krizu,
 • koordiniranjem studija za praćenje učinkovitosti i sigurnosti cjepiva,
 • koordiniranjem kliničkih ispitivanja.

Komisija je danas iznijela i glavne elemente za osnivanje budućeg tijela za odgovor na zdravstvene krize (HERA), koje će biti predloženo do kraja 2021. Takvo bi tijelo bilo važan novi element u poboljšanju odgovora na razini EU-a na prekogranične prijetnje zdravlju.

Dodatne informacije

Internetske stranice europske zdravstvene unije

Pitanja i odgovori

Informativni članak – europska zdravstvena unija – zajedničko rješavanje zdravstvenih kriza

Informativni članak – europska zdravstvena unija – uloga agencija

Komunikacija: Izgradnja europske zdravstvene unije: pripravnost i otpornost

Prijedlog uredbe o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju

Prijedlog o proširenju ovlasti Europske agencije za lijekove

Prijedlog o proširenju ovlasti Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti

Odgovor EU-a na koronavirus

Pregled odgovora Komisije

Govor o stanju Unije