Cilj strategije je zaštititi okoliš i osigurati zdravu hranu za sve, pazeći pritom na osiguravanje pristojnih uvjeta za poljoprivrednike.

Prehrambeni sustav, od proizvodnje do potrošnje i otpada, ima velik utjecaj na okoliš, zdravlje i kvalitetu hrane. Strategijom „od polja do stola“ predstavljenom 20. svibnja 2020. Europska komisija nastoji izgraditi održiv prehrambeni sustav EU-a kojim se osigurava kvaliteta hrane i štite ljudi i priroda.

Postavljanje ciljeva

Strategijom se pruža okvir za niz zakona koje će Komisija predložiti, a obuhvaća razna područja, od revizije zakonodavstva EU-a o pesticidima, novih pravila EU-a o dobrobiti životinja i planova za rješavanje problema otpada hrane i prijevara povezanih s hranom do označivanja hrane i reforme poljoprivrednog sustava EU-a.

Njime će se dopuniti postojeće zakonodavstvo i izgraditi sveobuhvatni okvir koji će obuhvaćati cijeli lanac opskrbe hranom.

O svim prijedlozima treba pregovarati s Vijećem i Parlamentom, koji ih trebaju i odobriti.Ključni ciljevi strategije do 2030.:

  • 50% smanjenje upotrebe pesticida
  • najmanje 20% smanjenje upotrebe gnojiva
  • 50% smanjenje prodaje antimikrobnih sredstava koja se upotrebljavaju za životinje iz uzgoja i akvakulturu
  • 25% poljoprivrednog zemljišta za ekološki uzgoj

Ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav

Iako je poljoprivreda u EU-u jedini veliki poljoprivredni sektor u svijetu koji je smanjio emisije stakleničkih plinova (za 20 posto od 1990.), i dalje je odgovoran za oko 10 posto emisija. Zajedno s proizvodnjom, preradom, pakiranjem i prijevozom, prehrambeni sektor jedan je od glavnih faktora odgovornih za klimatske promjene.

20 % ukupno proizvedene hrane u EU-u baca se

U skladu sa strategijom, potrebno je promijeniti način proizvodnje, kupnje i potrošnje hrane kako bismo poboljšali ekološki otisak i pomogli ublažiti klimatske promjene, štiteći pritom uvjete svih gospodarskih subjekata u prehrambenom lancu stvaranjem pravednijih gospodarskih dobiti i otvaranjem novih poslovnih prilika.

Strategija „od polja do stola“ dio je Europskog zelenog plana i njegova cilja postizanja klimatske neutralnosti EU-a do 2050. te je usko povezana s novom Strategijom biološke raznolikosti do 2030.

Njezin cilj je učiniti prehrambeni sustav EU-a snažnijim i otpornijim na buduće krize kao što je COVID-19 i sve češće prirodne katastrofe poput poplava ili suša.

Pristupačna, zdrava i održiva hrana

Strategijom se želi potrošačima osigurati sigurna hrana bogata nutrijentima po pristupačnim cijenama. Njome se odgovara na sve veću potražnju za zdravim i ekološki prihvatljivim proizvodima.

Prema istraživanju Eurobarometra iz travnja 2019. podrijetlo (53%), cijena (51%), sigurnost hrane (50%) i okus (49%) najvažniji su čimbenici za Europljane pri kupnji hrane, a dvije trećine ispitanika (66%) izjavilo je da su promijenili svoje prehrambene navike nakon informiranja o kvaliteti hrane i povezanim rizicima.

Prehrambene navike se mijenjaju, ali s više od 950 tisuća smrtnih slučajeva 2017. povezanih s nezdravom prehranom i polovinom odraslih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom, još ima prostora za poboljšanje. Kako bi se olakšao odabir zdravih opcija i donošenje informiranih odluka, Komisija predlaže uvođenje obaveznog usklađenog sustava označivanja hrane na prednjoj strani pakiranja.

Vodeća uloga u globalnoj tranziciji

EU je najveći uvoznik i izvoznik poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na svijetu i najveće tržište morskih prehrambenih proizvoda. Europska hrana zadovoljava najviše globalne standarde, a cilj je strategije promicati globalni prijelaz na održivost u suradnji s partnerima i kroz trgovinske sporazume.

Parlament, snažan zagovornik održivosti

rezoluciji o Europskom zelenom planu usvojenoj u siječnju Parlament je pozdravio želju za stvaranjem strategije za održivi prehrambeni sustav i naglasio potrebu za učinkovitijim korištenjem prirodnih resursa uz istodobno pružanje potpore poljoprivrednom sektoru. Zastupnici su ponovno pozvali na smanjenje ovisnosti o pesticidima i upotrebe gnojiva i antibiotika u poljoprivredi. Također su izrazili želju za poboljšanjem dobrobiti životinja i smanjenjem rasipanja hrane na razini EU-a od 50 posto.

Nakon predstavljanja nove strategije „od polja do stola”, predsjednik Odbora za okoliš Pascal Canfin (Renew Europe, Francuska) rekao je da je planove potrebno pretvoriti u zakonodavstvo. Norbert Lins (EPP, Njemačka), predsjednik Odbora za poljoprivredu, izjavio je da se strategija mora temeljiti na iskustvima stečenima tijekom krize COVID-19 i poljoprivrednicima pružiti potporu koja im je potrebna kako bi se zajamčila sigurnost opskrbe hranom.

Daljnje informacije